Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mohu pojmenovat restauraci Hobitín a stylizovat (nekopírovat! ) jeho interiér i exteriér do této podoby, aniž bych porušoval autorská práva? Příp. dá se toto nějak obejít užitím opisu např. U Hobita, Hobití nora, Hobitova chaloupka, jak jsem viděl u konkurenčních podniků? Jaké je v takovém případě riziko? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Není vyloučeno, aby byla některá slova obsažená v literárním díle chráněna autorským právem sama o sobě. Autorský zákon hovoří v této souvislosti ve svém § 2/3 konkrétně o názvu autorského díla a o jménech postav:
„Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené. “
Název autorského díla či jména postav budou chráněny autorským právem pouze tehdy, bude-li se jednat o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora (tedy zdaleka ne každý název a ne každé jméno postavy jsou autorskoprávně chráněny). V případě smyšleného místopisného názvu „Hobitín“ si nejsem splněním těchto znaků jist – zaprvé se nejedná ani o název autorského díla, ani o jméno postavy, zadruhé se jedná o odvozeninu ze slova „hobit“ a tudíž lze mít pochybnosti o jedinečnosti takového slova. Myslím si proto, že slovo „Hobitín“ autorskoprávně chráněno spíše nebude a je tudíž možné, abyste ho ve svém podnikání používal.
Pakliže byste se pro jistotu rozhodl použít některý z Vámi uváděných opisů, bude dle mého názoru oprávněnost takového Vašeho postupu nezpochybnitelná.
Pro získání naprosté jistoty Vám v každém případě doporučuji obrátit se s tímto dotazem na příslušného kolektivního správce autorských práv, kterým je DILIA – DIvadelní, LIterární a Audiovizuální agentura:
https://www.dilia.cz
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.