Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám záměr publikovat krátká videa na Youtube shorts popř. na Instagramu se záměrem získat příjem z reklamy za vysoké počty shlédnutí videí. Videa budou obsahovat nějaký obrazový vtip (meme), který získám rovněž z Youtube nebo Instagramu, doplním je o podkresové video získané z volně šiřitelné databáze videí (pexels), popř. o hudbu získanou ze zvukového knihovny Youtube pro volné použití.

Zajímalo by mě, jestli tato tvorba a publikace videí je v rozporu s autorským právem, zejména použití obrazového vtipu získaného z Youtube nebo Instagramu? Mockrát děkuji za odpověď. Bohumír.

ODPOVĚĎ:
Co se týče podkresových videí a hudby ze zvukové knihovny, jsou podstatná interní pravidla pro jejich použití – tzn. zda je skutečně možné tato autorská díla využívat zcela volně – například tedy i pro vlastní podnikatelskou/výdělečnou činnost (jak to zamýšlíte Vy). Doporučuji Vám proto do těchto pravidel nahlédnout, abyste nabyl jistoty, že v tomto ohledu se nedostanete do rozporu s cizími autorskými právy.
Pokud jde o obrazové vtipy, je podstatné, zda se jedná o autorská díla. Definice pojmu „autorské dílo“ je zakotvena v § 2/1 autorského zákona, dle něhož platí, že:
„Předmětem práva autorského je … dílo umělecké … které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam … Dílem je zejména … dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, … dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické …“
Pokud obrazové vtipy splňují tyto podmínky (přičemž lze předpokládat, že spíše ano), jedná se o autorská díla, která požívají právní ochranu. Pro využití těchto cizích autorských děl k Vaší výdělečné činnosti (a to i tehdy, pokud byste chtěl tato díla zapracovat do vlastního autorského díla) proto budete potřebovat výslovný souhlas autora, resp. nositele majetkových autorských práv (v podobě licence).
Pro získání větší jistoty Vám nicméně doporučuji obrátit se s tímto dotazem ještě na příslušného kolektivního správce autorských práv, kterým je OOA-S – Ochranná Organizace Autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl:
https://www.ooas.cz
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.