Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Když bych si přivydělávala namlouváním audioknih na svém kanálu You Tube za použití textu originálních knih (z knihovny) bez domluvy s autorem knihy, budu tím porušovat autorská práva? Předem Vám děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Ano, tímto způsobem byste s největší pravděpodobností neoprávněně zasáhla do autorských práv autora takto načtené knihy (se všemi z toho vyplývajícími negativními právními důsledky).
Je nutné si uvědomit, že načtením a uveřejněním cizí knihy byste realizovala tzv. právo na sdělování díla veřejnosti (ve smyslu § 12/4 písm. f) a § 18 autorského zákona), které spadá do kategorie "právo užít dílo". "Právo užít dílo" pak náleží výlučně autorovi a těm, kdo k tomu od autora získají výslovný souhlas (licenci), jak to vyplývá z § 12/1 autorského zákona:
"Autor má právo své dílo užít ... a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem."
Jelikož načtení a uveřejnění cizí knihy nelze považovat za užití díla výlučně pro vlastní (osobní) potřebu, navíc pak hodláte knihy načítat a uveřejňovat za účelem výdělku, nelze na Váš případ aplikovat ani volné užití autorského díla, ani žádnou ze zákonných licencí (§ 30 a násl. autorského zákona).
Máte-li v úmyslu načítat a uveřejňovat cizí knihy a vyhnout se případným právním nepříjemnostem, doporučuji Vám získat od autora výslovné svolení (licenci), resp. se v této věci můžete obrátit přímo na příslušného kolektivního správce autorských práv, kterým je DILIA – DIvadelní, LIterární a Audiovizuální agentura:
https://www.dilia.cz
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.