Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěli bychom přeprodávat výrobky (oblečení) od švadleny z Polska zhotovené z licenčních látek, kdy švadlena kupuje látky s tím, že vzory (např. pohádkové postavy) jsou určené pro komerční účely. Musíme si u těchto výrobků zajistit licence i na hotové koupené výrobky, abychom neporušili něčí autorská práva?

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že nikoli. Pakliže dotyčná švadlena zakupuje látky, které jsou chráněny nějakým právem duševního vlastnictví, lze předpokládat, že disponuje příslušnou licencí. Vy ovšem budete zakupovat konkrétní výrobek (nikoli právo k předmětu duševního vlastnictví), do jehož ceny si může švadlena započítat i jí případně uhrazený licenční poplatek.
Vaše situace je obdobná té, pokud byste přeprodávali například trička opatřená potiskem či ochrannými známkami výrobců (které jsou rovněž chráněny právy duševního vlastnictví) – předmětem takové koupě/prodeje je konkrétní výrobek, nikoli již právo k předmětu duševního vlastnictví.
Na Vámi popsaný případ by měl být aplikovatelný § 14/2 autorského zákona, dle něhož platí, že:
„Prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem na území některého z členských států Evropské unie … je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území členských států Evropské unie … vyčerpáno …“
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.