Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Tvořím návody na různé handmade výrobky: háčkování, korálky apod. Zajímá mě zda mohu nějak právně vymáhat svá práva při jejich zneužití. Například si můj návod někdo koupí, přeloží do jiného jazyka a prodává ho, přestože jsem v něm výslovně uvedla, že si to nepřeji. Dočetla jsem se, že autorský zákon nechrání nápad, ideu, metody ani postupy či návody, ale zajímalo by mě vyjádření přímo od právníka, děkuji. Pokud to vymahatelné je, tak jak, jak vysoké jakou pokuty apod.

ODPOVĚĎ:
To, co jste se dočetla, je v zásadě pravda. Konkrétně dle § 2/6 autorského zákona platí, že:
„Dílem podle tohoto zákona není zejména … myšlenka, postup, princip, metoda …“
Předpokládám, že Vámi vytvářené návody na ruční práce lze považovat za postupy, které dle výše citovaného ustanovení nepožívají autorskoprávní ochrany (jelikož se ze zákona nepovažují za autorská díla).
I pokud by Vámi vytvářené návody nespadaly do kategorie postupů, nebylo by zdaleka jisté, že se o autorská díla jedná. Pojem „autorské dílo“ je totiž definován v § 2/1 autorského zákona následovně:
„Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké … které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam … Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené … písmem …“
Pouze za splnění všech výše uvedených podmínek se může jednat o autorské dílo požívající ochrany dle autorského zákona. Jedná-li se ve Vašem případě o běžné návody, domnívám se, že o autorská díla se nejedná.
Pouze pro doplnění dodávám, že práva autora, do jehož autorských práv bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právům hrozí neoprávněný zásah, jsou vyjmenována v § 40 autorského zákona.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.