Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Česká televize mi poslala vyúčtování a posledních 15 let. Po upozornění na mé povolené oddlužení v roce 2015 odpověděli, že trvají na uhrazení celé částky. Jak jim prosím odpovědět, ideálně s použitím promlčecí 3 leté lhůty? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
V případě, že jste po splnění oddlužení byl osvobozen od ostatních pohledávek (ať už přihlášených do insolvenčního řízení či nikoliv), tak po Vás nemohou být vymáhány pohledávky vzniklé do doby osvobození – tyto odmítněte.
Pohledávky, které vzniknou po osvobození, pak lze vymáhat, nicméně u nich platí obecná promlčecí lhůta 3 roky. Tedy ty poplatky, u kterých již uběhly 3 roky od jejich splatnosti, nemusíte plnit s odkazem na to, že jsou promlčené (musíte uvést, že jsou promlčené). Ve zbytku jste povinen poplatky uhradit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.