Počet stránek ve webu: 42.093

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z blbosti jsem stáhl 6 erotických fotek z portálu s erotickým obsahem a vložil je na OnlyFans za poplatek 5 USD. Po 4 hodinách jsem dostal od onlyfans email o porušení copyright a že mám předložit dokument potvrzující, že je vlastním legálně. Což doložit samozřejmě nemůžu. Bojím se, že z hlouposti budu mít trestní řízení. Jsem z toho moc špatný a nevím co mám dělat. Myslíte si že to onlyfans bude řešit právně? Posílám fotku emailu v angličtině. Moc děkuji za pomoc. Jaroslav.

ODPOVĚĎ:
Zda bude Váš prohřešek ze strany Onlyfans řešen právní cestou, nejsem schopen odhadnout. Domnívám se nicméně, že s ohledem na zanedbatelnou společenskou škodlivost Vašeho činu a fakt, že Onlyfans nesídlí v České republice, budete potrestán pouze dle vnitřních pravidel Onlyfans (zablokování Vašeho účtu apod.). Nemyslím si, že by tato zahraniční společnost chtěla ztrácet čas kontaktováním Policie ČR a podáváním trestního oznámení.
Je samozřejmě zapotřebí, abyste předmětné fotografie z Onlyfans vymazal (pokud se tak již nestalo) a vrátil získané finanční prostředky.
Co se týče trestněprávní kvalifikace Vašeho činu, mohl jste se (teoreticky) dopustit trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Tento trestný čin dle § 270/1 a 2 trestního zákoníku spáchá ten:
„Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. “
Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě se jednalo o jednorázový čin, nelze uvažovat o tom, že by byly splněny „znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání“ - jak je uvedeno ve shora citovaném písm. a).
V souvislosti s výše citovaným písmenem b) doplňuji, že značný prospěch/značnou škodu představuje částka minimálně 1.000.000 Kč (jak to vyplývá z § 138/1 písm. d) a § 138/2 trestního zákoníku).
Ve Vašem případě je klíčové, zda došlo k porušení cizích autorských práv v rozsahu „nikoli nepatrném“ – což je základní podmínkou pro vznik trestní odpovědnosti (dle shora citovaného § 270/1 trestního zákoníku). Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o šest fotografií, přičemž svým činem jste získal částku nepřevyšující ani 150, - Kč (a jedná se – jak předpokládám – o Váš první prohřešek v této oblasti), jsem toho názoru, že jste cizí autorská práva porušil pouze v nepatrném rozsahu a Vaše trestní odpovědnost proto nevznikla.
K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/nelegalni-stahovani-autorskych-del-z-pohledu-trestniho-prava-115052.html?mail
(tento článek se sice primárně zabývá stahováním cizích autorských děl pro osobní potřebu, problematika nikoli nepatrného porušení autorských práv je zde však rovněž zpracována).
Je samozřejmě možné, že držitel autorských práv k předmětným fotografiím (tedy ten, kdo tyto fotografie nahrál na web, odkud jste je následně zkopíroval) se po Vás bude domáhat odškodnění soukromoprávní cestou – v takovém případě by se o Vašem skutku musel ovšem dozvědět. I v tomto případě by pak byla náhrada vzniklé újmy poměrně malá (jelikož do autorských práv jste zasáhl pouze nepatrně).
Domnívám se proto, že Vaše obavy jsou vesměs zbytečné.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.