Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelkou webu www.ceskavmalajsii.cz a autorkou veškerých článků zde. Začátkem července 2020 jsem zjistila, že jiný web použil část mého textu do svého článku. Bez uvedení zdroje, bez ničeho. Informací, které ode mě opsali je spousta, u něčeho by se dalo říct, že se pouze informovali a nic s tím neudělám. Je ale jedna pasáž, kterou okopírovali a jen promazali.

Dle mého názoru už se v tomto případě jedná o porušení autorských práv, majitel webu se ale obhajuje tím, že se pouze inspirovali a jedná se o normální a běžný postup při psaní článků. Můžete mi prosím pomoct/poradit zda mám pravdu já nebo oni? A pokud mám pravdu já, co mohu nárokovat, zda má smysl pouštět se do soudních sporů apod. ? Můj článek, sporným bodem jsou malajská jídla: https://ceskavmalajsii.cz/malajska-kuchyne-zakladni-info-jidla-a-slovnicek/
Jejich články, ve kterých je můj seznam použit:
https://jacestovatel.cz/media/dovolena-v-malajsii-cameron-highlands-zakladni-informace-pocasi-pamatky-a-prakticke-rady
https://jacestovatel.cz/media/dovolena-v-malajsii-ostrov-langkawi-zakladni-informace-pocasi-pamatky-a-prakticke-rady
https://jacestovatel.cz/media/dovolena-v-malajsii-informace-doprava-jidlo-pocasi-zajimavosti-pamatky-a-prakticke-rady
S majitelem webu jsem se pokoušela domluvit na nápravě - odstranění sporné části nebo uvedení zdroje. Ani po dvou týdnech se však nic nestalo a dnes (04.09.2020) při opětovném upozornění mi opět napsal, že je vše v pořádku. Úpravu slíbil do konce července 2020, možná to i udělá, já bych ale i tak ráda věděla, na čí straně je v tomto případě právo. Předem děkuji a přeji hezký den. Jiřina.

 

ODPOVĚĎ:
Ptáte-li se, na čí straně je v tomto případě právo, odpovídám, že dle mého názoru na Vaší.
Po náhledu do Vašeho článku a článků na druhém webu dospívám k názoru, že o pouhé "inspiraci" nelze v tomto případě hovořit. Jedná se buď o tvůrčí zpracování Vašeho autorského textu, anebo o mírně modifikovanou kopii.
Dle § 2/4 autorského zákona platí, že:
"Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného ... Tím není dotčeno právo autora zpracovaného ... díla."
Pokud by tedy články na druhém webu vznikly tvůrčím zpracováním Vašeho článku, znamenalo by to následující: a/ takto vzniklé články by byly samostatnými autorskými díly (s veškerou právní ochranou, kterou jim platná právní úprava poskytuje), b/ tím by však nebyla dotčena Vaše autorská práva (která byla narušena neoprávněným použitím Vašeho článku). Vyplývá z toho, že k tomu, aby mohl být Váš článek tvůrčím způsobem zpracován (resp. výsledek tohoto tvůrčího zpracování zveřejněn), si měl autor dalších článků vyžádat nejdříve Váš výslovný souhlas.
Dle § 31/1 autorského zákona nezasahuje do autorského práva ten, kdo:
a/ užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b/ užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c/ užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;   vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
Je zřejmé, že tyto podmínky pro citaci nebyly autorem dalších článků v žádném případě splněny.
Dotčením Vašich autorských práv Vám vzniklo právo domáhat se nároků dle § 40 autorského zákona. Jelikož v dotazu nezmiňujete, že by Vám vznikla nějaká škoda, zaměřím se pouze na to, o čem se domnívám, že Vám vadí nejvíce - tedy skutečnost, že autor dalších článků Vás nezmínil jako autorku původního (a jím de facto převzatého článku). Konkrétně dle § 40/1 písm. a) autorského zákona platí, že autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo se může domáhat určení svého autorství. Po provozovateli druhého webu se tedy můžete domáhat toho, abyste byla uvedena jako autorka článku, který byl z Vašeho webu převzat, resp. aby byly Vaše webové stránky řádně citovány.
Záleží na Vaší úvaze, zda hodláte s provozovatelem druhého webu zahajovat soudní řízení. Rozhodnete-li se tento právní krok učinit (a domáhat se například finančního odčinění vzniklé újmy, resp. náhrady za licenční poplatek, který jste neobdržela, ač jste na něj měla právo), doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí autorského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem