Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je nejlepší pro založení podnikatelské firmy o minimálně dvou vlastnících, ji realizovat formou spolešnosti s. r. o. ? Naš produkt, který jsme vytvořili chceme vnést jako vlastnický vklad a další partner jej nejen finančně podpoří pro to, aby se mohl začít realizovat.

Jakou registrační formou máme ochránit náš (nápad) - projekt, aby jej partner v budoucnu nepojal jako svůj vklad či své vlastnictví a nás z podnikatelského projektu vyloučil či jinak oklikou zlikvidoval? Je to realizovatelné například jako užitný vzor, nebo vytvořit si na projekt autorská práva a ty nechat zaregistrovat? Pokud by se partner podílel na tvorbě nasěho projektu jakkoliv již dříve, tedy před registrací či ochranou práv, můžeme registraci realizovat splatností jen pro nás samostatně? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
S. r. o. je z hlediska odpovědnosti společníků za dluhy společnosti, požadavků na založení a správu nejjednodušší a nejoptimálnější verzí. Ve společenské smlouvě, kterou s. r. o. založíte, můžete upravit otázku vkladů, stejně jako práva menšinového společníka.
Neuvádíte bližší podrobnosti o povaze produktu, takže nelze jednoznačně stanovit nejvhodnější formu ochrany, v úvahu přichází např. Vámi zmiňovaný užitný vzor (ochrana, která je poskytována technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a která jsou průmyslově využitelná) či patent (ochrana vynálezu). Za této situace se jeví jako nejvhodnější seznámit s povahou produktu některého z advokátů (kontakt zde: www.advokatikomora.cz), aby ten posoudil, jakým způsobem má být tento produkt chráněn.