Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám nápad na obchodní záměr spojený s aplikací do telefonu. Jak jsem schopen podle zákona chránit svůj nápad z hlediska autorského práva a autorského zákona? Děkuji, Zikumd

ODPOVĚĎ:
Ještě před tím, než dojde k realizaci schůzky, na které firmě představíte svůj podnikatelský záměr, Vám doporučuji s touto firmou uzavřít smlouvu o mlčenlivosti.
Předmětem smlouvy o mlčenlivosti (tato smlouva je známa rovněž pod zkratkou NDA - non-disclosure agreement) je obecné vymezení informací, které budou jednou smluvní stranou sděleny druhé a závazek druhé smluvní strany zachovat o těchto informacích přísnou mlčenlivost. Řádné dodržení závazku je vhodné zajistit odpovídající smluvní pokutou.
O smlouvách o mlčenlivosti (včetně některých vzorů) naleznete více informací například zde:
https://muj-pravnik.cz/dohoda-o-mlcenlivosti-nda/
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vzor-dohoda-o-mlcenlivosti-ochrane-informaci-a-zakazu-jejich-zneuziti-81650.html
Popřípadě můžete oslovit dotyčnou firmu s žádostí o předložení jejího návrhu smlouvy o mlčenlivosti (lze totiž předpokládat, že tato firma bude mít vlastní vzorovou NDA).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Autorské právo na aplikaci do mobilu, tabletu