Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám firmu na zdobení sklenic pískovanými motivy a rád bych zařadil do nabídky sklenice s vlastnoručně kreslenými obrázky s filmovou tématikou.   Dotaz se týká obrázků hraných postav (ne kreslených - animovaných).   Obrázky je možné na sklenice umisťovat pouze ve formě křivek (vektorový obrázek) - jsou to linky vyplněné černou a bílou barvou. Ty si kreslím kompletně celé sám, většinou inspirované fotografií.

Rád bych teď začal vyrábět sklenice s filmovými postavami a nabízel je na svých stránkách. Obrázek je věrnou napodobeninou vzorové fotografie, ale je kompletně celý z křivek, které jsem od počátku nakreslil, není problém pro lepší představu přiložit obrázek. Dotaz tedy zní:
1) Není toto porušování autorských práv?
2) Nejedná se o nezákonnou činnost, jako např. plagiátorství?
3) Pomohlo by, kdybych sklenice nenazýval filmovou postavou, ale jen např. sklenice č. 6?
4) Mohu takové sklenice bez obav prodávat?
5) Není nutné kontaktovat ochranný svaz autorský GESTOR pro sjednání licenční smlouvy?
Děkuji, Šimon

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí, přičemž odpovědi na některé dotazy (pro jejich úzkou souvislost) sloučím:

1/ Není toto porušování autorských práv? Nejedná se o nezákonnou činnost, jako např. plagiátorství?
Dle § 2/4 autorského zákona platí, že předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného díla.

Vámi vytvořené sklenice by tedy byly autorskými díly a byla by jim poskytována stejná autorskoprávní ochrana, jako jiným autorským dílům.

Jedním dechem je však nutno dodat, že tím nebude „... dotčeno právo autora zpracovaného díla. “ (jak je doslova uvedeno ve shora citovaném § 2/4 autorského zákona). To znamená, že pokud potřebujete k vytvoření vlastního autorského díla tvůrčím způsobem zpracovat cizí autorské dílo, musíte k tomu být oprávněn (typicky tedy získat licenční oprávnění).

Lze předpokládat, že fotografie, které hodláte použít jako předlohy, jsou autorskými díly. Pro jejich tvůrčí zpracování (které v dotazu popisujete) tedy bude zapotřebí, abyste byl k takovému použití oprávněn. Licenci musíte získat tím spíše, že fotografie budete zpracovávat v rámci své podnikatelské činnosti (tedy za účelem zisku).

2/ Pomohlo by, kdybych sklenice nenazýval filmovou postavou, ale jen např. sklenice č. 6?
Název, jaký svému výrobku dáte, nemá žádný vliv na platnost § 2/4 autorského zákona, tzn. že pokud budete při výrobě sklenic tvůrčím způsobem zpracovávat cizí autorská díla (zde fotografie), a to v rámci vlastní podnikatelské činnosti, budete k tomu potřebovat příslušné licenční oprávnění.

V souvislosti s případným použitím názvů či jmen zobrazených filmových postav však upozorňuji na § 2/3 autorského zákona, dle něhož se autorské právo vztahuje rovněž na názvy a jména postav, pokud se jedná o autorská díla.

Některé názvy či jména filmových postav proto mohou být autorskými díly, a to za předpokladu, že se jedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Například jméno hlavního hrdiny kouzelnických knih a filmu „Harry Potter“ tak dle mého názoru autorským dílem není, jelikož se jedná o v podstatě tuctové anglické jméno a příjmení (což ovšem neznamená, že nejsou tato slova chráněna například jako ochranná známka).

V případě každé z filmových postav, po které hodláte sklenice pojmenovat, by tak bylo nutné zvlášť posuzovat, zda je její jméno autorským dílem či nikoli. V tomto ohledu by Vám proto opravdu pomohlo, kdybyste sklenice pouze očísloval a nemusel tuto problematiku řešit.

3/ Mohu takové sklenice bez obav prodávat?
S ohledem na odpověď ad 1/ se domnívám, že v případě prodeje takových sklenic (bez získání příslušného licenčního oprávnění) byste se mohl dostat do rozporu s platnou právní úpravou a obavy by proto byly namístě.

4/ Není nutné kontaktovat ochranný svaz autorský GESTOR pro sjednání licenční smlouvy?
Jak vyplývá z odpovědi ad 1/, domnívám se, že bude zapotřebí získat licenční oprávnění, které Vám může zprostředkovat příslušný kolektivní správce autorských práv. Ve Vašem případě přicházejí v úvahu tito kolektivní správci autorských práv:

OOA-S:
http://www.ooas.cz/

GESTOR:
http://www.gestor.cz/cs/

V současné chvíli Vám doporučuji tyto kolektivní správce autorských práv kontaktovat a konzultovat s nimi 1/ který z nich by byl k uzavření licenční smlouvy oprávněn a 2/ zda je dle jeho názoru zapotřebí licenční smlouvu uzavřít.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:

zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: