Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně výroby elektroniky. Pokud vyrobím například obrazovku k počítači, ale použiju při výrobě starší komponent z jiného monitoru dá se stále prodávat jako nový výrobek? Lubomír

ODPOVĚĎ:
V obecné rovině dle § 1811/2 písm. a) občanského zákoníku platí, že před uzavřením kupní smlouvy (tzn. před zakoupením zboží) je podnikatel povinen spotřebiteli jasně, srozumitelně a s dostatečným časovým předstihem sdělit označení zboží a popis jeho hlavních vlastností. Tato informační povinnost podnikatele je podrobněji zpracována v zákoně o ochraně spotřebitele.
Dle § 9/1 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku apod.
Na Vámi popisovaný případ by bylo patrně možné aplikovat § 10/6 zákona o ochraně spotřebitele, dle něhož platí, že při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků. V provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků, nesmí být uloženy předměty, které neslouží k prodeji.
Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků musí být tyto skutečnosti zřetelně vyznačeny v dokladu, který kupující (spotřebitel) od prodávajícího (podnikatele) obdrží (§ 16/3 zákona o ochraně spotřebitele).
Pakliže by podnikatel spotřebiteli nesdělil, že při výrobě zboží bylo použito zboží starší, resp. již dříve použité, mohlo by takové jednání podnikatele vykazovat znaky klamavé obchodní praktiky. Tou je především sdělení věcně nesprávné (tzn. nepravdivé) informace, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 5/1 zákona o ochraně spotřebitele).
Pokud by podnikatel opomněl spotřebiteli tuto informaci sdělit, mohlo by se rovněž jednat o klamavou obchodní praktiku (§ 5a/1 zákona o ochraně spotřebitele).
Netřeba patrně dodávat, že klamavé obchodní praktiky jsou zakázané a jejich používání je stíháno pokutami.
Informování spotřebitele o tom, že při výrobě zboží byly užity použité komponenty, Vám proto doporučuji.
V této souvislosti Vám dále doporučuji pokusit se získat rovněž názor České obchodní inspekce, tedy dozorového orgánu v této oblasti (jelikož její výklad příslušných právních předpisů bude samozřejmě rozhodující) :
https://www.coi.cz/

Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám ještě dvě skutečnosti:
1/ Vámi vyráběné zboží musí samozřejmě odpovídat rovněž technickým předpisům, v tomto případě primárně zákonu o technických požadavcích na výrobky (a jeho prováděcím právním předpisům) ;
2/ k výrobě elektroniky je v zásadě zapotřebí disponovat příslušným živnostenským oprávněním; může se jednat především o živnost řemeslnou - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení (dle přílohy č. 1 části A živnostenského zákona) nebo o živnost volnou - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí (příloha č. 4 bod 29 živnostenského zákona).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele
zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nový výrobek ze starých dílů a autorské právo, autorský zákon