Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás ohledně hranice pozemku. Jsem majitelem pozemku, kde byla provedena digitalizace před několika lety. Tento pozemek zdědila moje matka od svých rodičů v roce 1974, já jsem ho nabyl darovací smlouvou v roce 2000. Rodiče už nežijí. V dnešní době jsem si nechal vyměřit pozemky kvůli obecní cestě, na druhé straně pozemku jsme zjistili, že část pozemku zasahuje do sousedova (asi 15m2).

Soused trvá na narovnání a zbourání plotu, který stavěli mí předci. Já vůbec nevím, kdy ho stavěli a proto jsem nikdy nevěděl, že je na špatném místě, nikdo ho za celou dobu nezpochybňoval až tento soused po novém zaměření, který ten pozemek zdědil. Přitom ho má ve vlastnictví delší dobu. Co s tím? Děkuji za odpověď. S pozdravem Lubor.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud by mezi Vámi a sousedem přeci jenom došlo k dohodě, je možné sepsat souhlasné prohlášení (dle § 66/1 písm. a) katastrální vyhlášky), v němž se shodnete na tom, že jste se stal vlastníkem předmětné části sousedova pozemku, a to na základě vydržení (resp. mimořádného vydržení). Toto souhlasné prohlášení (opatřené geometrickým plánem přesně zachycujícím předmětnou část sousedova pozemku) by následně bylo nutné předložit katastrálnímu úřadu, aby mohly být změny vlastnického práva zaneseny do katastru nemovitostí.
Pakliže k dohodě nedojde (což dle znění dotazu považuji za pravděpodobnější), bude nutné vyřešit nastalý spor soudní cestou. Můžete buď vyčkat, až na Vás soused podá žalobu, anebo můžete k problému přistoupit aktivně a obrátit se na místně příslušný okresní soud s tzv. určovací žalobou (§ 80 Občanského soudního řádu). Prostřednictvím této žaloby byste se domáhal, aby soud určil, že jste se stal vlastníkem předmětné části sousedova pozemku, a to na základě vydržení, resp. mimořádného vydržení.
Pro přípravu žaloby, stejně jako pro zastupování v průběhu soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
Jak již uvádím výše, právním titulem pro nabytí vlastnického práva k předmětné části sousedova pozemku může být vydržení, resp. ve Vašem případě i tzv. mimořádné vydržení (tento institut je pro Vás výhodnější, jelikož mimořádné vydržení je méně náročné na prokazování). Konkrétně dle § 1095 občanského zákoníku platí, že:
„Uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak zapotřebí, vydrží držitel vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá. To neplatí, pokud se mu prokáže nepoctivý úmysl. “
Pouze doplňuji, že onou dvojnásobně dlouhou dobou je v případě nemovitých věcí doba dvaceti let – do nichž se započítává i držba realizovaná právními předchůdci.
K institutu mimořádného vydržení se více dočtete například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/mimoradne-vydrzeni-kdyz-vydrzite-dlouho-vydrzite-115938.html
Nemáte-li zájem o zahajování soudního řízení, můžete samozřejmě sousedovi ustoupit a oplocení v daném místě odstranit (posunout na svůj pozemek). Je otázkou, zda by se po Vás soused následně nechtěl domáhat ještě vrácení bezdůvodného obohacení za užívání části jeho pozemku.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 357/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.