Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V protokolu o předběžném šetření v dědictví jsem neuvedla zahradní techniku, kterou otec několikrát ústně daroval vnučce. Moje sestra ale tvrdí, že to není pravda. Bude se muset zahrnout do dědického řízení a jak se určí její cena? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Pokud v dědickém řízení vznikne spor, bude muset rozhodnout soud. Pokud se tedy nedohodnete, co do dědictví patří, notář vás odkáže na soud. Sestra by tedy musela podat žalobu a domáhat se určení, že zahradní technika je součástí dědictví. Jak to prokáže, je na ní - svědecké výpovědi. listiny, apod... Pokud neprokáže, zahradní technika do dědictví zahrnuta nebude. Pokud by se určovala cena, vždy se vypracovává znalecký posudek, zahradní techniku by tedy musel ocenit znalec.