Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.626.076

Exekuce - syn

Odesláno: 
Otevřeno 231 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, mám všeobecný dotaz - jak se mohu bránit exekuci vedené na mého syna zabavením majetku na adrese mého trvalého pobytu. Syn si vzal půjčky u nebankovních společností, sám má adresu TP na magistrátu města. Adresu mého TP navštěvuje, vyrůstal zde a logicky zde má svůj pokoj a jeho vybavení je z doby synovo asi 10 let /nyní je mu 28/. Doklady o nákupu novějších věcí mám, ovšem ne např. na sedací soupravu v obýváku nebo jiné starší věci /pořízené cca v r. 2000/.
- Může exekutor zabavit věci na místě, příp. do kdy musím požádat o vyškrtnutí věcí ze soupisu a co přesně musím v uvedeném dokumentu uvést, a jaké jsou lhůty?
- existuje na dokument "vyškrtnutí věcí ze soupisu" nějaký formulář, předloha?
- kdo je povinný a kdo je navrhovatel?
- může zabavit exekutor věci v mé ložnici?
- je možné brát jako doklad o vlastnictví majetku i úředně ověřenou Smlouvu o vypořádání vzájemných majetk. vztahů po rozvodu?
 
Dobrý den,
exekutor může vstupovat do bytu či místnosti, kde má dlužník svůj majetek a zabavit jeho věci na místě. Může však postihnout pouze věci, které patří Vašemu synovi. Pokud by došlo ke vstupu exekutora do Vašeho bytu/domu, pak je vhodné mít k dispozici dokumenty, ze kterých bude např. vyplývat, že syn u Vás užívá pouze jeden konkrétní pokoj (např. můžete se synem uzavřít smlouvu o výpůjčce), nebo že v bytě vlastní pouze některé konkrétní věci (např. formou čestného prohlášení). Zároveň je vhodné mít k věcem ve Vašem vlastnictví uschované doklady, pokud by bylo nutné je předložit.
Co se týče ložnice, myslím, že bude zřejmé, že jde pouze o Váš prostor, s Vašimi věcmi. Navíc některé věci exekutor zabavit nemůže ani samotnému dlužníkovi (povinnému). Jedná se o věci, jejichž výčet je uveden v § 322 občanského soudního řádu – tj. např. postele, ložní prádlo, běžné oděvy, obuv, stoly, židle, kuchyňská linka včetně nádobí, lednice, sporák, pračka, zdravotnické potřeby, věci nezbytné k výkonu svého povolání, apod. Sedací souprava se sice mezi nezabavitelné věci neřadí, ale pokud nemáte k nákupu sedací soupravy doklad, můžete třeba dohledat starší fotografii, ze které bude zřejmé, že ji máte z doby, kdy byl Váš syn ještě malý (a nemohl ji pořídit). Dokladem prokazujícím Vaše vlastnictví může být i zmíněná dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu, pokud obsahuje výčet jednotlivých věcí.
Pokud přeci jen exekutor nějaké Vaše věci zahrne do tzv. soupisu věcí, které budou v exekuci prodány, a zabaví je, poté je třeba podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu (viz § 68 exekučního řádu). Návrh se podává přímo u exekutora, který soupis provedl. Návrh je třeba podat do 30 dnů od doby, kdy se vlastník o zahrnutí věcí do soupisu dozvěděl, pozdě podaný návrh exekutor usnesením odmítne. V návrhu je třeba identifikovat věci, které žádáte ze soupisu vyškrtnout a důvod, z jakého žádáte o jejich vyškrtnutí – tzn. , že jste vlastníkem a jak/kdy jste věci nabyla. K návrhu je třeba připojit důkazy Vašeho vlastnictví (např. faktury, smlouvy, dohoda o vypořádání SJM se seznamem věcí, fotografie, atp. Lze také navrhnout důkaz svědectvím další osoby). Vzor návrhu na vyškrtnutí věci najdete i na https://www.bezplatnapravniporadna.cz/vzory-zdarma.html. Pokud vyjde najevo, že věc povinnému nepatří, exekutor věci ze soupisu vyškrtne a vrátí. V případě, že by exekutor návrh zamítl, můžete se domáhat ochrany svých práv cestou vylučovací žaloby.