Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.501.581

ukončená insolvence - exekutoři nereagují.

Odesláno: 
Otevřeno 43 x
2 odpovědi
 
Dobrý den. Dne 31.5.2023 mi končila insolvence, bohužel srážky trvaly nadále, proto jsem zažádal insolvenční soud o ukončení insolvence. Ti mi insolvenci zrušili ale ponechali exekuce pro nesplnění splacení 30 % dlužné částky. Jelikož toto nebylo zaviněno mou vinou, (insolvenční správce špatně spočítal srážky a chybělo doplatit 7 500 Kč), zažádal jsem o odpuštění nedoplatku a ukončení insolvence. Dne 3.5.2023 nabylo právní moci usnesení insolvenčního soudu, Kde je uvedeno, že veškeré srážky které byly provedeny mimo insolvenční řízení, nebyly oprávněné. Dokonce mi exekutoři nenechali ani životní minimum, již třetí měsíc jsem bez prostředků. Stále mi blokují účet a strhávají z výplaty, nic mi nezbývá. Exekutoři na výzvy přez datovou schránku nereagují. Již mě připravili o částku cca 71 000 Kč. Prosím o radu jak postupovat - odblokovat ůčet, ukončit veškeré srážky a navrácení neoprávněně zabavených financí.
 
Dobrý den, z Vámi poskytnutých údajů není možno Váš případ jednoznačně posoudit. Pokud máte za to, že Vám soudní exekutor zabavil Váš majetek neoprávněně a to po skončení insolvenčního řízení, v němž vzal insolvenční soud na vědomí Vaše oddlužení, můžete zaslat písemnou stížnost na Ministerstvo spravedlnosti ČR nebo na Exekutorskou komoru ČR, které mají možnost sjednat nápravu, případně vymáhat stržené částky jako bezdůvodné obohacení. Doporučuji Vám přitom obrátit se na právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), který Vám poskytne kvalifikovanou pomoc.