Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.626.438

Neukončení exekuce po ukončení insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 187 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, letos (2023) jsem ukončil insolvenci a po ukončení insolvence jsem oslovil exekurory s žádostí o ukončení insolvence.
Bohužel nereagují a nahlížejí na stav mého účtu, kde mi pokaždé strhnou 250Kč.
Rozhodnutí od krajského soudu nabylo právní moci.
Nevím jak pokračovat dál.
Děkuji za pomoc
 

Dobrý den, pokud insolvenční soud vzal oddlužení na vědomí a rozhodnutí je pravomocné, jak uvádíte, sami soudní exekutoři mají exekuce zastavovat. Neděje-li se to, je nutno podat návrh na zastavení takové exkuce z důvodu splnění oddlužení. Pokud ani poté exekutor nereaguje, je možno podatpísemnou stížnost na Ministerstvo spravedlnosti ČR nebo na Exekutorskou komuru ČR, které mají možnost sjednat nápravu.