Počet stránek ve webu: 43.319


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.893.437

Vymáhání dluhu po ukončení insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 291 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v dubnu 2023 mi byla ukončena insolvence. Do insolvenčního řízení se přihlásil i člověk, kterému jsem dlužila peníze a bylo vymáháno exekucí. Jeho právní zástupce, ale tuto zajištěnou pohledávku přihlásil do insolvence špatně. Respektive udal pokyn ke zpeněžení nemovitosti, ale byl insolvenčním správcem informován, že nemovitost byla oceněna na malou částku. Soud mu nevyhověl a tak mu bylo z insolvence vyplácená malá částku, která ani nepokryla
výtěžek ze zpeněžení tak nedostačoval ani
k úhradě nákladů zpeněžení. Nyní po ukončení insolvence mi jeho právník zaslal dopis, kde mě informuje o tom, že právník zaslal exekutorovi stanovisko, že nesouhlasí se zastavení exekučního řízení, že nebyl během insolvenčního řízení uspokojen ani částečně. Nadále exekuční řízení pokračuje i když mám po insolvenci. Chce po mě aby aspoň 1/3 zbývajícího dluhu zaplatila, že by poté bylo exekuční řízení ukončeno. Může po mě toto požadovat, i když chyba v přihlášce v insolvenci byla jeho právníkem.
Děkuji za radu
 
Dobrý den, pokud insolvenční soud schválil oddlužení pravomocným rozhodnutím, dluhy v neuspokojené částce zanikly a vedené exekuce pro jejich vymožení se zastavují. Věřitel (jeho právní zástupce) Vám nepodává správné informace. Informujte se u insolvenčního soudu nebo příslušného soudního exekutora.