Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.070

ukončená insolvence, vyplacená exekuce z přihlášky pohledávky 100% výši, má věřitel nárok na úroky aj. během insolvence a jestli je povinen ukončit vyplacenou exekuci exekutorovi a v jaké době po vyplacení pohledávky od ins. správce. Děkuji.

Odesláno: 
Otevřeno 104 x
1 odpověď
   
Dobrý den,
pokud bylo insolvenční řízení ukončeno usnesením, kterým byl dlužník osvobozen od zbytku dluhů, tak už nemá povinnost hradit nic dalšího, tedy žádné úroky a exekutor je povinen exekuci zastavit. Pokud nezastavil, pak podejte návrh na zastavení exekuce s odůvodněním, že insolvence byla řádně ukončena a dlužník od placení zbytku dluhů osvobozen.