Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.777.664

Exekuce na již uhrazenou pohledávku.

Odesláno: 
Otevřeno 507 x
2 odpovědi
 
V roce 2018 jsem uhradil zdravotní pojišťovně dlužné pojistné včetně penále. V roce září 2020 mi bylo na bankovním účtu exekucne zablokováno cca 20 tis. Kč. Po několika telefonátech jsem se dozvěděl, že exekuce je za dlužné pojistné, které jsem již uhradil v roce 2018. Pojišťovna zkontrolovala platby a podala návrh k zastavení exekuce, dluh jsem skutečně měl splacený již od roku 2018.
Je jednání pojišťovny protizákonné? Mám narok požadovat odškodnění za exekuci, která je neoprávněná?
 
Dobrý den, pokud zdravotní pojišťovna k Vašemu podnětu podala návrh na zastavení exekuce a uhradila její náklady, zachovala se dle zákona. Nevznikla-li Vám žádná majetková újma, mohl byste požadovat případně odškodnění nemajtkové újmy, což bych Vám v tomto případě nedoporučovala, neboť intenzita zásahu do Vašich práv není dle mých zkušeností natolik velká, aby byl příslušný soud ochoten Vám nějaké odškodnění přisoudit. V každém případě byste se musel obrátit s uvedeným dotazem na právníka řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), který by konkrétně posoudil, zda je reálné se soudně bránit. Jiná situace by byla, pokud by Vám pojišťovna podruhé vymáhanou částku nevrátila. Pak by šlo o bezdůvodné obohacení, které by bylo možno bez dalšího soudně vymáhat zpět.