Počet stránek ve webu: 41.484


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.000.902

Úmrtí jednoho z manželů v době oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 103 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Babičce s dědou bylo v roce 2015 schváleno oddlužení, bohužel děda v 11/2019 zemřel, tudíž celé ins. řízení bylo převedeno pouze na babičku, která byla v 3/2020 osvobozena od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, ale i od těch, které tam zahrnuty nebyly. Zároveň v rámci dědictví babička přijala celé dědictví, kdy dluhy převyšují aktiva majetku.
Znamená to, že babičce vznikl nový dluh, který do oddlužení nespadá?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud babička přijala dluhy, které vznikly v době před insolvencí dědy a do insolvence zahrnuty nebyly, není povinna je hradit, pokud řádně splní oddlužení a bude soudem vydáno rozhodnutí o osvobození od placení pohledávek-viz. níže uvádím ustanovení zákona.
Podle § 414 IZ
(1) Jestliže insolvenční soud rozhodne o splnění oddlužení a dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození podle věty první se nevztahuje na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.
(2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.