Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.630.375

Stanovení výživného během insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 435 x
1 odpověď
 
Dobrý den, poprosil bych o odpověď na následující dotaz. Bývalí manželé jsou rozvedeni. Mají spolu dvě vyživované dospívající děti ve střídavé péči bez vzájemné platby alimentů. U exmanžela v současné době probíhá insolvence (oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty). Exmanželka zvažuje požádat soud o svěření obou vyživovaných dětí do své výlučné péče. Z čeho pak v takovém případě soud při stanovování výše alimentů, které by měl exmanžel platit exmanželce, vychází? Z výše exmanželovi čisté mzdy? A pokud ano, vychází v tomto případě soud při výpočtu výše alimentů primárně ze skutečné čisté mzdy dlužníka (např. 30 000 Kč), nebo z částky která v současné době dlužníkovi z čisté mzdy po odečtení částky odeslané insolvenčnímu správci zůstává (tj. z nezabavitelného minima zahrnujícího péči o dvě vyživované děti, např. 18 500 Kč), nebo z částky která by dlužníkovi z čisté mzdy v budoucnu (po svěření dětí do výlučné péče exmanželky) po odečtení částky odeslané insolvenčnímu správci zůstala (tj. z nezabavitelného minima již nezahrnujícího péči o dvě vyživované děti, např. 14 500 Kč)? Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
soud primárně vychází vždy z čisté mzdy. Veškeré další výdaje soud zkoumá a přihlíží k nim při stanovení výše výživného, nicméně nikdy to není tak, že vychází z příjmů po odečtení výdajů. Nebude v žádném případě vycházet z částky, která Vám zbude po odpočtu insolvenčních splátek, pouze k nim přihlédne, takže se bude v rámci procentuálního rozmezí výživného pohybovat spíše u nižší hranice. Výživné je přednostní pohledávka, takže to bude uhrazeno jako celek nejdříve a poté teprve zbytek příjmu bude rozložen na splátky insolvence. Pokud tedy bude výživné stanoveno, insolvenční správce je povinen splátky přizpůsobit výživnému, budete tedy na insolvenci plnit méně než dosud.