Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.143.610

kdo chrání investora

Odesláno: 
Otevřeno 67 x
1 odpověď
 
Dobrý den. Prostřednictvím firmy Bankerat jsem poskytla jednomu pánu půjčku, kterou absolutně nesplácel, nereagoval na upomínky, nespolupracoval... Byla mu vyhlášena exekuce, po které mi část půjčky bylo vráceno. Teď mi ale přišlo předvolání k soudu a byla na mě podána žaloba od jeho přítelkyně, že jí exekutor zabavil její věci a já mám jít k soudu až na druhý konec republiky, zaplatit jí poplatky a podávat vysvětlení ke všemu. Nechápu to, nijak nemůžu přece zasahovat do práce exekutora, nemůžu za to že pán je podvodník a nevím vůbec, jak se bránit. Vždyť ani já od něj nedostanu všechny peníze zpět a paní vůbec neznám.
Jak se této nesmyslné žalobě bránit? Z Bankeratu mi jen řekli, že s tím mám nesouhlasit, no ale přece nemůžu jít pro nic za nic k soudu. Děkuji
 
Dobrý den, bohužel jste se dostala do situace, kterou jste nezavinila, avšak své právo chce uplatnit i další osoba, která rovněž není viníkem. Přítelkyně dlužníka žádá soud, aby jí byly vráceny věci zajištěné exekutorem v exekuci dlužníka, na což má právo. Věřitel, tj. Vy jako oprávněný, jste formálně žalovaný, byť exekuci provádí soudní exekutor dle vlastního uvážení. Za daných okolností je třeba nejprve formálně informovat soud o svém nesouhlasu s návrhem žalobkyně. Ta má povinnost u soudu svá tvrzení prokázat, což jistě nebude jednoduché, ale v případě úspěchu jí budou věci vráceny a Vy jako neúspěšný účasník budete nucena jí hradit náklady řízení. Následně můžete žádat soudního exekutora o náhradu škody, avšak připravte se na to, že odmítne a Vy budete muset zasílat žádost na Ministerstvo spravedlnosti ČR a následně se soudit. K jednání soudu Vám doporučuji se dostavit, byť je to pro Vás daleko, případně můžete zplnomocnit jinou osobu (advokáta), avšak to se Vám prodraží. Pokud byste se jednání nazúčastnila Vy nebo Váš zástupce, bude se jednat bez Vaší přítomnosti a nemohla byste se případně účinně bránit.