Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.970

Nepozastavení exekuce od věřitele, který se přihlásil do insolvence bývalého manžela ačkoliv vyjádřil souhlas se smírem

Odesláno: 
Otevřeno 31 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
bývalý manžel si v roce 2004 založil běžný účet- fyzická osoba, podnikatel, na IČO. Požádal o povolený debet k účtu (kontokorent) a podepsal bianco směnku na 100.000,-. Podotýkám, bez mého vědomí a souhlasu. Na směnce je pouze jeho podpis. v roce 2010 mu banka navýšila debet na 400.000,-. Původní směnku bez avala ponechala. V roce 2011 jsme po vzájemné dohodě zúžili SJM a začali žít odděleně. v roce 2013 mu banka směnku na základě exekuce zpoplatnila. Směnku vlastní ale nezaplatil. Banka ho dala k soudu a nařídila uhrazení dluhu (2014), včetně příslušenství. Já jsem se o dluhu dozvěděla, až když mi přišla exekuce na plat, účty a majetek. V roce 2015 ho bývalý zaměstnaci poslali do insolvence. Banka svoji pohledávku do insolvence přihlásila. V roce 2016 jsme byli rozvedeni. S insolvenčním správcem jsme se domluvili na smíru, do majetkové podstaty bývalého manžela připadly dvě nemovitosti. Banka byla ve věřitelském výboře a se smírem souhlasila. Smír nabyl právní moci. Nyní mi Banka napsala, že nevidí důvod, proč by měla stahovat exekuci na můj výlučný majetek, že bude chtít uspokojit ještě z ostatního majetku, neboť se domnívá, že její pohledávka z insolvence nebude v plné výši uhrazena. Má na takové jednání banka právo? Děkuji za odpověď. Jana
 
Dobrý den, neznám podrobnosti Vašeho případu ani obsah Vámi uvedného smíru, obecně však mám za to, že pokud byla insolvence vedena proti Vašemu bývalému manželovi, v zásadě lze uspokojovat pohledávky věřitelů patřící do společnéjho jmění i z majetku bývalého manžela povinného, neboť dohody mezi manželi uzavřené (resp. s insolvenčním správcem) jsou účinné pouze mezi manželi a nikoliv vůči třetím osobám, tedy postup banky je pravděpodobně oprávněný. Vzhledem ke komlikovanosti případu Vám však doporučuji obrátit se o právní pomoc na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).