Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.050.831

Deponovane částky od účetní

Odesláno: 
Otevřeno 325 x
1 odpověď
 
Dobrý den, dne 24.9.2018 semnou bylo zahájeno insolvencni řízení. Dne 6.2. 2019 bylo schválení splatkovým kalendářem. Od jaké doby musí zaměstnavatel deponovat mzdu? Od 24.9.2018? Protože paní účetní mi řekla, že do listopadu 2018 odesilala srážky exekutorum a deponovala jen prosinec a leden. Teď mi tvrdí, že ona nepochybyla. O zahájení řízení jsem zaměstnavatele i upozornila právě toho dne 24.9.2018 prostřednictvím emailu. Jak tedy mám postupovat, aby mi peníze, které neoprávněně odesilala exekutorum dostat zpět? Ins. spravce mi řekl, že si to musím vyřídit sama. Děkuji
 
Dobrý den,

plátce mzdy by se měl řídit pokyny soudního exekutora, jinak plátce mzdy nemá na svém postupu nic měnit.

Jestliže v průběhu provádění exekuce srážkami ze mzdy dojde k zahájení insolvenčního řízení na povinného (dlužníka), pak by soudní exekutor měl vyrozumět plátce mzdy a poučit jej o správném postupu. Plátce mzdy by tedy měl pokračovat v provádění srážek ze mzdy, ale nezasílat je soudnímu exekutorovi, dokud nebude (byť nepravomocně) rozhodnuto o insolvenčním návrhu.

Podle § 109 (1) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle § 406 (3) insolvenčního zákona, v rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud d) přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dále jen „plátce mzdy dlužníka“), aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

Informujte tedy exekučního soudce a insolvenční soud, že došlo k pochybení.