Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.801

vykoupení bytu v insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 343 x
1 odpověď
 
Dobrý den. Jelikož jsem s manželkou v insolvenci a máme již uznaný splátkový kalendář potřebuji poradit s zajištěným věřitelem. Zajištěný věřitel mi bude chtít prodat byt na uspokojení pohledávky. Chtěl bych se zeptat pokud nám sestra chce půjčit peníze na vyplacení zastaveného bytu věřitele v insolvenci a zaplatit věřiteli celou jeho pohledávku se svolením ins. správce, věřítele a ins. soudu, jak mám postupovat a zdali je to možné bez tržní hodnoty a bez přímého prodeje. Děkuji. Fraus
 
Dobrý den,
v tomto případě doporučuji, aby se sestra domluvila se zajištěným věřitelem o postoupení jeho pohledávky na ni, když věřitel a Vaše sestra uzavřou smlouvou o postoupení pohledávky věřitele za úplatu rovnající se výši pohledávky, kterou věřitel uplatnil ve Vašem insolvenčním řízení. K takovému postupu pak nebude třeba souhlasu ani insolvenčního správce, ani soudu. Výsledek tohoto postupu bude, že Vaše sestra oznámí soudu postoupení pohledávky a soud rozhodne o tom, že se sestra stává věřitelem namísto původního věřitele. Sestra pak nemusí dát k prodeji Vašeho bytu pokyn (jako budoucí zajištěný věřitel má pouze právo pokyn k prodeji bytu dát, nikoliv povinnost) a tím pádem se byt nebude v rámci insolvenčního řízení zpeněžovat. Byt zůstane ve Vašem vlastnictví.