Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.665.249

Členství v SBD

Odesláno: 
Otevřeno 340 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Maminka byla pro neplacení nájemného vyloučena z družstva v roce 2017. V roce 2018 rozhodl soud o vyklizení bytu. Na intrnetu jsem se dočetl že má maminka nárok na vypořádací podíl. Cituji: ten je ue zákona roven výši splĕného členského vkladu. V praxi bývávelmi častá situace, že členský vklad je výraznĕ nižší než tržní hodnota členského podílu, vypořádání mezi družstvem a členem by však mĕlo být spraedlivé. Potvrzuje to i judikát Nejvyššího soudu, podle kterého při určení výše vypořádacího podílu musí bytové družstvo zásadnĕ přihlédnout ke skutečné / tržní/ hodnotĕ členského podílu bývalého člena tak, aby mezi touto tržní hodnotou a výší vypořádacího podílu nebyly nedůvodné rozdíly.
Můžete mi prosím poradit zda je reálné vypořádací podíl dostat popřípadĕ jaké učinit ve vĕci kroky? Nebo i doporučit právníka.
Předem dĕkuji,
J. V.
 
Dobrý den.
Váš dotaz se netýká výkonu exekuce ani oblasti insolvence (insolvenčního řízení). Dotaz proto prosím uložte do formuláře na stránce http://www.PoslatDotaz.cz
Děkujeme za pochopení.