Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.725.776

Muž v exekuci

Odesláno: 
Otevřeno 599 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám na Vás docela složitý dotaz. Pokusím se Vám ho popsat. V roce 2016 jsme dostali darovací smlouvou dům. Bohužel dům je ale na 2 díly. S druhou stranou máme napsanou smlouvu předdarovací, že dům nám do roku 2020 daruje darovací smlouvou. Bohužel jsme se ale dozvěděli, že tato druhá strana je v exekuci a nyní nevíme, jak tento problém řešit, zda nám můžou vzít náš z 1/2 dům. Přítel má s oběma stranami podepsanou smlouvu, že za obě strany doplatí úvěr na dům a dům bude náš cca úvěr doplacen do roku 2022. Nyní tedy nevím, zda jsme udělali dobře, Jestli nám dům může vzít exekuce, pokud by druhá strana neplatila svoje vlastní dluhy, ne dluhy za dům. Nebo jestli se nás tento problém vůbec týká. A zároveň má druhá strana (muž) pořád trvalé bydliště v tomto domě. Jak ho můžeme donutit, aby se z domu odhlásil? Je to velký problém? Kde mohu zjistit, že má druhá strana exekuci a na jak dlouho? Nebo, že je dům v exekuci? Nebo jsme smlouvou chráněni a dům nám vzít nemohou? Poradíte, jak problém vyřešit, nebo jak dále postupovat? Přítel zbytek úvěru za obě strany platí už od roku 2016. Také se bojím, že by tato situace mohla popř. postihnout i nás.
Zatím jsme dům neopravovali, je pořád v původním stavu.
Děkuji Vám předem za odpověď
 
Dobrý den, v exekuci je zajištěn pouze ½ podíl dlužníka na nemovitosti, Vašeho podílu se exekuce netýká. Pokud je druhý spoluvlastník v exekuci, nemůže Vám svůj podíl na nemovitosti darovat, neboť nesmí se svým majetkem nakládat. Pokud dlužník exekuce nezaplatí a ½ podíl se tak neuvolní, jediným řešením je dotčený ½ podíl vydražit v dražbě. V tomto se informujte u exekutora provádějící dražbu, máte jako spoluvlastník předkupní právo. Exekuce trvá tak dlouho, dokud není zaplacena nebo zastavena z jiného důvodu. K dalšímu dotazu, spoluvlastník má právo mít trvalé bydliště v nemovitosti na níž má podíl, tudíž pokud sám nebude chtít, trvalé bydliště mu nelze zrušit (leda po vydražení a přechodu vlastnického práva na jinou osobu). Hrazení hypotečního úvěru Vaším přítelem neznamená, že by dotčený ½ podíl nemovitosti dlužníka nemohl být vydražen, pokud by se tak stalo, vydražitel nebude vázán smluvním ujednáním ohledně darování dotčené nemovitosti, neboť nebyl jeho účastníkem.