Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.180.919

exekuce během insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 130 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

od 03/2015 jsem společně s manželkou v insolvenci, která probíhá jak je stanoveno soudem. Bohužel jsem byl v průběhu insolvence (04/2016) pravomocně odsouzen za skutky ke kterým mělo dojít ještě před insolvencí kdy mi byla v rozsudku společně s jinými lidmi uložena povinnost uhradit společně způsobenou škodu. Jelikož jsme v insolvenci nebylo z čeho hradit. V současné době mi přišla od exekutora výzva ke splnění vymáhané povinnosti. Před tímto nás nikdo v dané věci nekontaktoval. Jak prosím postupovat? Podmínky insolvence řádně plníme a neradi by jsme po takové době o možnost oddlužení v insolvenci přišli.
Je možné nějakým způsobem exekuční řízení zastavit - přerušit - odložit a uvedenou škodu uhradit po ukončení insolvence? Bude během insolvence exekuce narůstat o penále, náklady exekutora a podobné poplatky??
Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, Ve Vámi popisovaném případě se bezodkladně spojete s Vaším insolvenčním správcem a uvedené mu sdělte s dotazem ohledně dalšího postupu, resp. zda je možné za daných podmínek v insolvenci pokračovat. Jinak exekuci nelze přerušit, lze ji za zákonem stanovených podmínek toliko odložit (ust. § 266 o. s. č.) či zastavit (ust. § 268 o. s. ř.). Můžete zkusit podat návrh na odložení, resp. zastavení exekuce, avšak domnívám se, že probíhající insolvence důvodem přerušení či zastavení exekuce být nemůže; příslušenství a náklady exekuce budou pravděpodobně v dočené věci stále narůstat.