Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.665.045

zrušení smlouvy o důchodu

Odesláno: 
Otevřeno 1016 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, můj dárce zaslal na soud a IS ukončení této smlouvy. Ale IS mi odpověděla, - že ve smlouvách o důchodu není sjednána možnost jednostranného odstoupení, od takové smlouvy. S ohledem na skutečnost, že se vám p. N. zavázala přispívat po dobu 60 měsíců běhu oddlužení a smlouva mohla být ukončena jenom v případě, že bude oddlužení zrušeno, doporučuji tedy velice buď pokračovat v řádném plnění nebo si zajistit plnění nahrazující plnění od p. N... ve stejné výši od jiné osoby. Bez náhrady takového plnění by se mohl ins. soud domnívat, že tímto krokem (tj. ukončení plateb do oddlužení) je sledován nepoctivý úmysl, když dle ust. § 412 ins. zákona se má dlužník snažit o co nejvyšší uspokojení pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů.
Nevím tedy jak to napsat a zda tu smlouvu můžem opravdu ukončit. Samozřejmě byla sjednána jen pro to, aby mi schválili oddlužení. Ale už to nadále nezvládám platit.
Co mi strhávají z platu, mi stačí na to abych pokryla min. 30% za 5 let.
Moc děkuji za odpověď a za pomoc.
 
Dobrý den,
pokud byla uzavřena smlouva o důchodu a nebyla v ní sjednána možnost jednostranného odstoupení, má Váš insolvenční správce pravdu v tom, že odstoupení je neúčinné.
V této věci doporučuji písemně požádat stanovisko soudu a uvést, že poskytovatel důchodu již není dále schopen tuto částku hradit a zároveň že Vaše příjmy, resp. srážky z Vašich příjmů, jsou nyní v takové výši, aby plnění věřitelům dosahovalo takového plnění, s jakým bylo do insolvenčního řízení vstupováno a tedy věřitelů tímto nejsou nijak poškozováni. Zároveň uveďte, že není Vaším záměrem věřitele nijak poškozovat, ale že poskytovatel to již finančně nezvládá a že máte za to, že Vaše dluhy mají být hrazeny primárně z Vašich příjmů a nikoliv z příjmů od třetí osoby.
 
Dobrý den, pani Mgr. Kláro Gaierová moc vám děkuju. Konečně po 4 měsících mi někdo dokázal poradit.
Prosím jen ještě odpovědět jak s těmi podpisy.
Takže toto má poslat já, musí to podepsat i dárce? A musí být podpisy ověřený, nebo nemusí?
Škoda, že jsem na Vás nenarazila dřív, mohla jsem si ušetřit ty nervy.
Opravdu moc Vám děkuju.
 
Dobrý den,
na žádosti o stanovisko soudu, kterou budete podávat Vy jako insolvenční dlužník, nemusí být Váš podpis úředně ověřen.
Ověřené podpisy by vyžadovala pouze dvoustranná dohoda o ukončení smlouvy, když i na smlouvě samé byly podpisy Vás i poskytovatele důchodu ověřeny.