Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.630.375

Exekuce sestry - majitelka 1/2 domu, ve kterém nebydlí, ale majitelka druhé poloviny ano

Odesláno: 
Otevřeno 800 x
11 odpovědí
 
Dobrý den, po úmrtí otce 8/2017 jsme v dědickém řízení se sestrou nabyly vlastnictví nemovitosti (+ pozemek, nádvoří, hospodářská stavba). Včera (06.02.2019) (tj. 7.2.2019) jsem zažila šok při náhodném nahlédnutí do katastru nemovitostí (online) - jiné zápisy, typ: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Nařízení exekuce (jmenovitě na moji sestru). O skoro 100 let starý dům nechci přijít - je vystaven našimi předky, přecházel na další generace. Jak se bránit sestřiny exekuci. Co když přijde k nám domů exekutor a začne nám polepovat naše věci v domě, ve kterém ona nemá trvalý pobyt? JAk se tomu bránit? Co bude dále následovat? Jaké mám podniknout další kroky? U sestry se jedná údajně o dluh u GE Money bank z roku 2000 (nějaká platební karta). Částka 56000, -, kdy splatila 44000, - a zbytek ne. Určitě musela být několikrát upozorněná a proběhlo soudní jednání, o kterém v rodině momentálně nic nevíme. Co bude následovat. co se týká mé osoby, mé rodiny, našeho trvalého pobytu v domě (plus pozemku přilehlého k domu). Manžel má věcné břemeno požívání a užívání po dobu života (dům, pozemek, hospodářský objekt - celek). Na katastru nemovitostí figuruje i Zástavní právo přepsané z pozemkové knihy z roku 1925. Proč přijala dědictví po otci, když musela o svém stavu (dluzích) vědět, a že tím druhým připraví problémy a trápení? Děkuji za veškeré rady.
 
Dobrý den, důvody jednání Vaší sestry bohužel neznám, avšak Vámi uvedená situace, kdy povinný v exekuci nabyde majetek, se stává poměrně často. Exekutor pak takový majetek ze zákona postihuje. Ve Vašem případě se zatím prodej podílu na domu nerealizuje, jen byl vydán zajišťovací exekuční příkaz. Exekutor musí následně jmenovat znalce, vydat usnesení oceně nemovitosti a nařídit dražbu. To může trvat i půl roku. Máte proto dost času věc řešit. Jednak se informuje u sestry, zda o dluhu ví a zda jej hodlá splatit. Pokud tak učiní, exekuční příkaz bude vymazán a vše skončí. Dále máte možnost exekuci tzv. vyplatit, tj. zaplatit dluh včetně nákladů za sestru. Spojili byste se s exekutorem, na jím sdělený účet byste požadovanou částku poslali a tím by exekuce skončila. Pokud by to nebylo možné, je třeba se dotázat se u exekutora, jaké budou jeho další kroky. Exekutor by dražil podíl Vaší sestry, nikoliv celý dům. Tento podíl byste mohla jako spoluvlastník vydražit za určitou částku. Stala byste se tak jediným vlastníkem domu a exekuce sestry by již Váš dům nepostihovala. Krajní případ je, že by podíl Vaší sestry v exekuci vydražil někdo jiný. Ten by se pak stal spoluvlastníkem nemovitosti spolu s Vámi. O dům byste nepřišla, avšak musela byste strpět, že podíl na něm má i další osoba, která např. může spolurozhodovat o opravách a úpravách domu, apod.
 
Dobrý den, děkuji moc za odpověď. Bohužel nyní u sebe 700 000, - nemám (a ani mít nebudu). Takovou částku nedáme dohromady ani s manželem. Sestra o dluhu zajisté ví, ale proč situaci neřešila, to vážně netuším, protože do hlavy jí nevidím a nemůžu pochopit, jak může vůbec tímto způsobem uvažovat. Co se týče dražby - toho se bojím, protože mám obavu, zda by se nenašel někdo, kdo by polovinu domu vydražil. Např. v domě je voda pouze v přízemí, v poschodí je nějaký kohoutek, ale voda z něho pomalu již ani neteče, jedna koupelna v přízemí, jedno wc v meziposchodí. Neumím si představit soužití s cizím člověkem... Podařilo se mi spojit se sestřiným exekutorem (zda ona netuším, neozývá se mi.), prý na mě předá kontakt kolegovi, se kterým bude časem možné se setkat... Už tak se hroutím, šok nezvládám, jsem pod dohledem lékaře a v léčbě. Půjčku nejspíš vzhledem k nástupu do jiného zaměstnání (ze zdrav. důvodů) nedostanu a manželovi zbývá do důchodu pár let, dítěti máme 7 let. Děkuji Vám za vás čas a odpověď.
 
Dobrý den, za dané situace chápu Vaše obavy. Vydraženou věc je za určitých okolností možné uhradit také na základě bankovní půjčky (obdoba hypotéky). Pokud byste byli ochotni si na koupi ½ podílu na nemovitosti vypůjčit a splácet. Realizuje se to tak, že exekutor musí nejprve v dražební vyhlášce určit, že nejvyšší podání je možno splatit půjčkou a Vy se následně rozhodnete, zda na to přistoupíte, tedy zda budete dražit. Je jistě v zájmu exekutora ½ podíl na nemovitosti vydražit a největší (často jediný) zájem má právě spoluvlastník. Doporučila bych Vám ptozo opětovně kontaktovat exekutora, nejlépe chtějte přímo koncipineta či kandidáta, který má danou dražbu na starosti a dotažte se, na uvedenou možnost, tedy úhradu bankovní půjčkou, a že byste o to měla zájem. Je pouze na úvaze exekutora, zda tento postup připustí, avšak v případě zájmu se tak může rozhodnout. Dále bych Vám doporučovala vyčkávat, zda se někdo bude hlásit do dražby a pokud by se tak nestalo, je lepší počkat až na další kolo (kola) dražby, kdy se cena prodávané nemovitosti snižuje. To pochopitelně platí i tehdy, pokud by nebylo možno nejvyšší podání hradit prostřednictvím bankovní půjčky.
 
Děkuji moc za odpověď. Ještě bych se chtěla zeptat na záležitost, která je spojena s domem, zahradou, jinou stavbou bez č. p. či č. evidenčního). Manžel má zřízené věcné břemeno - doživotní služebnost užívacího práva celého rodinného domu (který je součástí parcely), doživotní osobní služebnost užívacího práva jiné stavby (kůlna, stodola) bez č. p. či č. e. , která je součástí staveb. parcely, doživotní osobní služebnost požívacího práva parcely (zahrada). Jedná se o celek, jehož polovina je určena k dražbě. Smlouva byla sepsána a podepsána mnou, sestrou a mým mužem u advokáta (listina - smlouva o zřízení osobních služebností s úředně ověřenými podpisy sepsaná v červnu 2018, kdy byl na katastr nemovitostí dodán i návrh na vklad práva do katastru nemovitostí). Zde cituji část smlouvy: "Manžel (neuvádím jméno a příjmení) všechny služebnosti uvedené v tomto článku smlouvy přijímá a současní i případní budoucí vlastníci uvedených nemovitostí, včetně jejich součástí, jsou a budou povinni tyto sjednané služebnosti strpět. Všechny uvedené služebnosti se sjednávají jako bezúplatné." Jestli to tak chápu, i když by se polovina domu vydražila a měl ji někdo jiný, manžel nadále může užívat dům, zahradu a jinou stavbu jako doposud a bezúplatně. S největší pravděpodobností - kdo by chtěl vlastnit starý dům, který je třeba zrekonstruovat s osobou, která zde má právo žít jako by to byl majitel? Na katastrálním úřadu lze dohledat, že bylo zřízeno věcné břemeno, ale listina zde nejspíš není. Předpokládám, že by bylo vhodné ji ukázat (kopii) exekutorovi - kandidátovi, koncipientovi či přímo hlavnímu exekutorovi? Děkuji mnohokrát za odpověď. Ještě připisuji, že na smlouvě (listině) je uvedeno, že osobní služebnosti sjednané ve smlouvě vzniknou (tudíž vnikly) dnem jejich vkladu do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí Katastrálního úřadu pro .... kraj, katastrální pracoviště v (u vedeném městě......), o povolení vkladu. Smlouva nabyla platnosti dnem podpisu smluvními stranami, tímto dnem byli smluvní strany svými podpisy vázány.
 
Dobrý den, na základě Vámi uvedené části smlouvy o zřízení věcného břemene skutečně manželovo věcné břemeno působí i proti dalším vlastníkům (tj. „kupují dům s břemenem“). V případě dražby nejde o převod práva, ale o přechod, nicméně úprava tohoto institutu je od novelizace roku 2013 shodná s převodem – jedná-li se o právo odpovídají věcnému břemeni jako věcné právo, přechází i v dražbě na nového vlastníka. Je přirozené, že o takové dražby mají zpravidla zájem jen rodinní příslušníci. Další skutečnost, která by Vás mohla zajímat, je, že cena nemovitosti (příslušenství) stanovená znalcem je v případě výskytu věcného práva (např. věcného břemena) výrazně nižší, neboť nemovitost je zjednodušeně řečeno hůře obchodovatelná.
 
Paní Benetková, mnohokrát Vám děkuji za veškeré rady. Jsem Vám za ně moc vděčná.
 
Dobrý den, děkuji, doufám, že budete ve věci úspěšná. R. Benetková
 
Paní Benetková, ještě mě napadlo. Netušíte, o kolik procent (či jinou měrou) se snižuje cena nemovitosti v dražbě věcným břemenem (mého muže)? Děkuji moc za odpověď
 
Dobrý den, snížení ceny v důsledku existujícího věcného břemene stanovuje v každém konkrétním případě znalec dle povahy věcného břemene, apod, obecně však mohu konstatovat, že se jedná zpravidla o poměrně vysoké procento snížení ceny, mnohdy i více jak o 50%.
 
Paní Benetková, děkuji za ochotu a velmi rychlou odpověď.
 
Dobrý den, děkuji, doufám, že jsem Vám pomohla. R. Benetková