Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.182.547

Pronajímatel v insolvenci - insolveční správce chce zaplatit nájemné zpětně, protože zadlužený majitel bytu neměl právo nakládat s nájmem, nájemným

Odesláno: 
Otevřeno 272 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
původní majitel bytu, ve kterém jsem nájemníkem se dostal do úpadku, resp. byla vydána Dražební vyhláška. Ta skutečnost mi nebyla známa až do chvíle, kdy mě kontaktoval Insolvenční správce. Ten po mně požaduje, abych zaplatil zpětně k jeho kukám nájemné za 11 měsíců. Argumentoval jsem, že veškeré nájemné bylo uhrazeno majiteli a předložil jsem mu potvrzení o zaplacení. Na toto mi řekl, že majitel, který se mnou sepsal nájemní smlouvu neměl oprávnění přijímat moje platby. Nadále trvá na úhradě výše uvedeného.
Předem Vám děkuji za Vaší radu. R. V.
 
Dobrý den,
primárně je nutné řešit, zda byl na majetek pronajímatele prohlášen konkurs anebo mu bylo povoleno oddlužení.
Pokud byl prohlášen konkurs, dispoziční oprávnění přešlo ke dni prohlášení konkursu na insolvenčního správce a v takovém případě mělo být nájemné hrazeno k rukám insolvenčního správce. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena již v době trvání konkursu, byla by nájemní smlouva neplatná, neboť pronajímatel nebyl oprávněn ji uzavřít (neměl k tomu dispoziční oprávnění).
Pokud však bylo dlužníkovi povoleno oddlužení, dispoziční oprávnění nepřešla a dlužník byl oprávněn inkasovat nájemné a uzavřít nájemní smlouvu, a v takovém případě by z Vaší strany k žádnému pochybení nedošlo.
 
Takže v tomto případě nejde nic dělat, i když jsem skutečnost, že majitel je v konkurzu? Děkuji. V. R
 
Dobrý den,
stěžejní je, zda v době uzavírání nájemní smlouvy byl již prohlášen konkurs na majitele bytu anebo ne.
Pokud v té době již konkurs prohlášen byl, sama nájemní smlouva je neplatná. A již uhrazené nájemné v rámci insolvenčním řízení požadovat po dlužníkovi nelze.
Obávám se, že v této situaci bude nutné se obrátit na advokáta.
 
Děkuji za informaci, jestly by jste ohledem této věci ještě něco zjistily, budu moc rád za info a v době uzavřený smlouvy daní majitel v konkursu ještě nebyl. Děkuji. S pozdravem R. V.
 
Dobrý den,
v tom případě nájemní smlouva byla platně uzavřena a do té doby, do kdy nebyl na vlastníka nemovitosti prohlášen konkurs, jste nájemné hrazené k rukám majitele hradit řádně.
Problematický je však pro Vás časový úsek po prohlášení konkursu, kde nájemné mělo být hrazeno do majetkové podstaty, tedy k rukám insolvenčního správce, kam hrazeno nebylo.
V této věc se opravdu domnívám, že bude vhodné se obrátit na advokáta, který bude schopen event. argumentovat proti tomu, abyste byl nucen hradit nájemné podruhé.