Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.760.347

Insolvence a schválení invalidního důchodu - použije se důchod na splácení oddlužení?

Odesláno: 
Otevřeno 100 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, zda mi mohou strhnout nově schválený invalidní důchod, když se svým platem zaplatím 100% dluhů z insolvence a ještě za méně než 5 let. Insolvence mi byla schválena před schválením invalidního důchodu.
Děkuji.
 
Dobrý den,
ano, můžou, jelikož účelem insolvenčního řízení je nejen uspokojit věřitele v co nejvyšší míře, ale též co nejrychleji. Můžete však požádat soud o změnu splátkového kalendáře a stanovení tzv. fixní částky tak, abyste do konce 60. měsíce trvání oddlužení uhradil 100 % zjištěných pohledávek věřitelů.
Zároveň platí, že invalidní důchod je příjem a Vy jako dlužník jste povinen toto neprodleně po jeho přiznání oznámit jak soudu, tak insolvenčnímu správci, a oběma předložit kopii rozhodnutí o přiznání tohoto důchodu a jeho výši.