Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.760.993

Insolvence a schválení invalidního důchodu - použije se důchod na splácení oddlužení?

Odesláno: 
Otevřeno 783 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, zda mi mohou strhnout nově schválený invalidní důchod, když se svým platem zaplatím 100% dluhů z insolvence a ještě za méně než 5 let. Insolvence mi byla schválena před schválením invalidního důchodu.
Děkuji.
 
Dobrý den,
ano, můžou, jelikož účelem insolvenčního řízení je nejen uspokojit věřitele v co nejvyšší míře, ale též co nejrychleji. Můžete však požádat soud o změnu splátkového kalendáře a stanovení tzv. fixní částky tak, abyste do konce 60. měsíce trvání oddlužení uhradil 100 % zjištěných pohledávek věřitelů.
Zároveň platí, že invalidní důchod je příjem a Vy jako dlužník jste povinen toto neprodleně po jeho přiznání oznámit jak soudu, tak insolvenčnímu správci, a oběma předložit kopii rozhodnutí o přiznání tohoto důchodu a jeho výši.