Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.386

Nesplácení dluhu a ztráta výhody splátek - vymáhání celého dluhu najednou

Odesláno: 
Otevřeno 169 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
bývalý partner si ode mě půjčil peníze, částka 220.000 Kč, u právníka máme sepsanou smlouvu Uznání dluhu se splátkovým kalendářem s ověřenými podpisy, se vsuvkou.
"Věřitel a dlužník se dohodli, že plnění ve splátkách je sjednáno pod ztrátou výhody splátek ve smyslu ust. § 1931 obč. zák. č. 89/2012 Sb. , tzn. , že nesplní-li dlužník některou splátku, má věřitel právo na vyrovnání celé pohledávky. Toto právo může věřitel uplatnit nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky."
Bývalý partner má bohužel již z minulosti špatnou platební morálku a patří mezi tzv. neplatiče. Z toho důvodu se obávám, že i v mém případě nebude platit včas a proto, by mě zajímalo, jak postupovat v případě, že bych chtěla uplatnit právo o zaplacení celého dluhu. Je potřeba podat žalobu o vymáhání u soudu? Nebo jaký je postup?
Dále bych se chtěla zeptat, když vím, že tuto hotovost dotyčný nemá a z každé strany se na něj valí dluhy, dokonce i na katastru nemovitosti, (má dům na hypotéku) již má záznam o exekuci, jak se toto řeší. Tedy jak bych dostala své peníze jednorázově zpět?
Předem děkuji.
 
Dobrý den, v případě neplacení dlužné částky (i pokud půjde o jednu splátku) žalobu k soudu o zaplacení celého dluhu podat musíte, máte však výhodu v tom, že Váš bývalý přítel podepsal uznání dluhu, a pokud tento dokument souduspolu se žalobou předložíte, o dluhu nebude sporu a soud rozhodne rychle. Žaloba se podává u místně příslušného okresního soudu dle místa bydliště dlužníka. Pokud má ale Váš bývalý přítel více dluhů, není příliš reálné, že dostanete peníze jednorázově zpět. Pravděpodobně budete muset následně po vydání rozsudku podat exekuční návrh a vymáhat svoji pohledávku exekučně. Pokud Váš bývalý přítel bude svoji situaci řešit podáním insolvenčního návrhu, budete se muset přihlásit jako jeden z jeho věřitelů a dostala byste zpět jen část zapůjčených peněz.