Počet stránek ve webu: 42.859


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.064.053

Bolestné od pojišťovny a insolvece - patří vyplacená pojistka do podstaty nebo patří pojištěnci?

Odesláno: 
Otevřeno 2550 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
jsem 11/2017-11/2018 v insolvenci a stal se mi menší úraz, kdy mám nárok od pojišťovny po léčení na vyplacení pojistného.
Pojistník a majitel pojistné smlouvy je ale manžel, já jsem tam evidována pod ním, smlouva není psána na mě.
Pokud bude odeslána částka od pojišťovny za bolestné, musím to hlásit insolvenčnímu správci a dojde k zabavení té dané částky?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

soudy již judikovaly, že bolestné je mimořádným příjmem dlužníka v oddlužení a má být použito k rozvržení mezi věřitele v plném rozsahu.

Samotné pojišťovny samy u insolvenčního správce obvykle aktivně zjišťují, komu mohou příslušnou částku bolestného vyplatit.
Pokud Vám v rámci výplaty má být vyplacena i náhrada ušlé mzdy nebo náhrada za např. lékařské posudky, tak tyto částky by náležely; samotné bolestné však nikoliv.
 
Dobrý den,
běží mi insolvence již 4 rokem. Nyní mi marodil pes, kterého mám pojištěného na náklady za vetrinární léčení psa. Pojišťovna mi ale sdělila, že pojistné plnění za mnou vydané peníze na léčbu psa, na které mám sice nárok, bude ale možná směřovat k insolvenčnímu správci. Je to možné? Jak je to tedy s pojistkami, například i povinné ručení? Když mám tedy pojistnou smlouvu na mé jméno třeba na matky auto, a něco se stane, nedostanu taky žádné plnění? Děkuji, s pozdravem, Valášek. 723 937 978
 
Dobrý den,
u určitého druhu pojistného plnění, kdy příjemcem pojistného plnění je insolvenční dlužník, je toto plnění považováno za mimořádný příjem dlužníka a musí být vydáno insolvenčnímu správci k rozvržení věřitelům.
To by byl případ pojistného plnění u psa v případě, kdy by šlo o plnění typu bolestné. Pokud jde o pojistné plnění kryjící náklady na veterinární péči, tak toto plnění by nebylo postižitelné, jelikož jde o refundaci dlužníkem již vynaložených nákladů na veterinární péči.
U povinného ručení tuto problematiku dlužník řešit vůbec nemusí, protože povinné ručení kryje škody na majetku třetí osoby a plnění tak pojišťovna vždy poskytuje právě této třetí osobě (vlastníkovi poškozeného vozidla apod.) a nikoliv dlužníkovi. Zde by ještě bylo k diskuzi, proč hradíte povinné ručení k autu ve vlastnictví třetí osoby.