Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.250.326

Nevypořádání, nevyrování dědictví - exekuce na sourozence

Odesláno: 
Otevřeno 251 x
3 odpovědi
 
Prosím o informaci - jak se postupuje, když jsem nedodržela dohodu o dědictví - dle dohody o dědictví jsem měla do určitého data vyplatit sourozence/ jedná se o dědictví po zemřelém bratrovi/, ale jelikož byl problém s prodeji nemovitostí a následně o vše jsem se starala sama - vyřizování, ježdění, vyklízení nemovitostí, nevlastní bratr - který má také právo na dědictví s ničím nepomohl, na vše jsem musela čekat na jeho souhlasy s prodejem, doposud jsem mu nezaplatila celou částku. Snažila jsem se mu alespon něco zaslat složenkou občas, to ze začátku přebíral, ale nyní se mi to vrátilo zpět.
Chtěla jsem se s ním dohodnout na formě splátkového kalendáře - abychom se nějak dohodli, ale nezvedá mi telefony, psala jsem i doporučený dopis na jeho adresu - tu má správnou a dopis se mi vrátil zpět. Nemovitost dle odhadu byla vyčíslena cca na 300.000 Kč, ale prodala se téměř o polovinu méně, musím mu tedy vyplácet částku dle odhadu - v dohodě o dědictví, když se nemovitost prodala za téměř poloviční cenu? Vše, doklady o prodeji, za jakou částku se to prodalo mám. Mám obavy, když se mnou bratr - který dědí zároven se mnou nekomunikuje, že na mě může podat exekuci, měl by ale určitě se mnou komunikovat, můžete mi poradit prosím nějaký postup: Jsem si vědoma, že jsem mu do určité doby nevyplatila dědický podíl dle dohody, ale chtěla bych se s ním domluvit a nevím jak, když nebere telefon- správné číslo mám a nepřebírá poštu. Děkuji moc za informaci. Může na mě podat exekuci, - ohledně dědictví, když se mnou nekomunikuje a já mám zájem se domluvit na splátkách? Žádný majetek nemám, abych mu to dorovnala vše najednou, jsem na starobním důchodu, bydlím v pronájmu. Děkuji za rady jak postupovat při takovémto problému.
 
Dobrý den, v případě, že věřitel není součinný pro přijetí plnění, je možno peněžní prostředky uložit / ukládat do soudní úschovy (o postupu Vás informují u okresního soudu v místě Vašeho bydliště). Pokud na základě dědického rozhodnutí máte Vašeho nevlastního bratra vyplatit a není-li tak učiněno, může on jako oprávněný svoji pohledávku vymáhat i exekučně. Pokud byste však prokázala jeho nesoučinnost pro přijetí plnění, měla by být taková exekuce zastavena.
 
Dobrý den, mám prosím dotaz, podá-li dotyčný na někoho exekuci a ta bude z větší části neoprávněná a nepravdivá - jak se prosím pak dál může postupovat, když je rozhodnuto a vyčísleno, ale částka není správná??? Lze uplatnit splátkový kalendář - do kolika dnů od rozhodnutí splátkový kalendář zadat? Děkuji moc za informaci. Nováková
 
Dobrý den, pokud má povinný v exekučním řízení za to, že exekuce je vedena neoprávněně a/nebo pro jinou (vyšší) částku, než by měla, má právo podat návrh na (částečné) zastavení exekuce, v němž vyjádří svůj nesouhlas, vysvětlí okolnosti případu a navrhne důkazy, které jeho tvrzení prokazují. Návrh se podává soudnímu exekutorovi, který exekuce vede. Ohledně splátkového kalendáře Vám sděluji, že na něj nemá povinný žádný právní nárok, jde o dobrou vůli exekutora. Lze jej dohodnout kdykoliv během řízení.