Počet stránek ve webu: 43.319


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.893.488

Exekuce na alimenty, výživné - přenostní pohledávka

Odesláno: 
Otevřeno 962 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
moje bývalá snacha má exekuci na výživné na děti, které má v péči můj syn. Bývalá snacha má i další exekuce. Dosud v každém zaměstnání, kde pracovala, tak posílali synovi celou částku výživného, včetně splátek na dlužné výživné.
Teď však v posledním zaměstnání jí paní účetní posílá jen částečné částky na výživné a dlužné výživné, takže zasílá cca o 1500 Kč měsíčně méně a zbytek zasílá na nějaké jiné exekuce s tím, že bývalé snaše řekla "ať si to dopláci z toho, co jí je vyplaceno".
Domnívám se, že to není správné, protože díky tomu se její dluh na výživném neustále zvyšuje.
Paní účetní totiž tvrdí, že exekuce musí splácet podle pořadí.
Můžete mi poradit, co se s tím dá dělat.
Děkuji za Váš čas a jsem s pozdravem.
 
Dobrý den, exekuce se splácejí dle pořadí, avšak přednostní pohledávky, kam patří výživné, mají jiný režim. Dle ust. § 279 odst. 1 o. s. ř. „z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. “ Dle ust. § 279 odst. 3 o. s. ř. „Vláda České republiky stanoví nařízením částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle odstavce 1 věty první bez omezení. Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině“. Uvedené znamená, že určitá část čisté mzdy jde na úhradu přednostní pohledávky bez ohledu na její pořadí, další část mzdy pak jen v případě, pokud v pořadí první. Doporučuji kontaktovat exekutora, u něhož probíhá srážení ze mzdy Vaší bývalé snachy a vyzvat jej, aby činnost dotčeného zaměstnavatel překontroloval, je to jeho gesci i zájmu.
 
pořadí srážených exekucí:
Dobrý den, jako mzdová účetní srážím zaměstnankyni první přednostní pohledávku- exekuci- doručení prvnímu plátci 2016 (zbývá 52 000), pak má v pořadí dle doručení v roce 2017 další přednostní pohledávku pouze ve výši 1000, - a přednostní pohledávku ve výši 28 000, -, dále nepřednostní ve výši 65 000, - a dalších asi 10 dalších exekucí v pořadí. Srážka ze mzdy na přednostní pohledávku vychází měsíčně zhruba na 3000, - až 6000, -. Jak tuto částku můžu podělit na jednotlivé exekuce a jaká má být minimální zasílaná částka jednotlivému exekutorovi? Nebo nejdříve splatit první exekuci dle doručení prvnímu plátci, pak až druhou, třetí, když jsou všechny přednostní? A nepřednostní až přijde na řadu a pak se může přidat v jakém poměru k předchozí přednostní splátce? Moc děkuji za odpověď, H
 
Dobrý den, odpověď na Vaše otázky najdete v ust. § 279 odst. 1 o. s. ř. : „Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny“. , ust. § 279 odst. 3 o. s. ř. „Vláda České republiky stanoví nařízením částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle odstavce 1 věty první bez omezení. Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině. “ (jde o nařízení č. 595/2006 Sb.), ust. § 280 odst. 1,2,3 o. s. ř. : (1) Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní. (2) Dochází-li podle § 279 odst. 1 ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak podle pořadí (odstavec 3) ostatní přednostní pohledávky. Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Nebylo-li by však částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků. (3) Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.
 
Dobrý den,
Mám dotaz ohledně výživného na nezletilé dítě (11 měsíců). Otec dítěte je v insolvenci (splácí 30% z cca800000) kde mu strhavaji ze mzdy kazdy mesic a zustava mu neco okolo 10800, pro schvaleni insolvence mu ale jeho maminka musela podepsat duchod ve vysi 1350kc mesicne aby na oddluzeni dosahl. S otcem spolu nezijeme a proto se chci zeptat jak by vypadalo to kdybych zadala a vyzivne na dceru a na sebe jestli je to možné? A jestli by to pak nevedlo ke zruseni insolvence?
Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, otec Vašeho dítěte má vyživovací povinnost vůči Vašemu dítěti. Specifickou formou výživného je povinnost otce Vám přiměřeně a po dobu dvou let od porodu finančně přispívat a zároveň jednorázově přispět na náklady spojené s těhotenstvím a porodem. Výživné můžete vymáhat soudní žalobou a na základě soudního rozhodnutí můžete přihlásit pohledávku na výživném do insolvenčního řízení, kde je uspokojováno přednostně a v plné výši.