Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.872

Zplnomocněná osoba podvedla dědice a nechala přepsat dědictví na sebe - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 189 x
1 odpověď
 
Vážení,
žiji v zahraničí (Chorvatsko) a po smrti otce v květnu 2016 na pozůstalostním řízení jsem bratrovi podepsala plnou moc, aby mě na řízeních zastupoval. On zneužil mou důvěru a veškerý majetek (chatu, auto, dům a akcie v hodnotě 3 milióny Kč) přepsal na sebe. Já jsem si myslela, že to podle zákona jde na půl. O průběhu jednání mě informoval jen částečně!
To, že mě podvedl, jsem se dozvěděla až 09/2018, kdy jsem si vyžádala, aby mě notáři pozvali na pozůstalostní řízení po mamince. Dostala jsem od něj jen podíl za chatu v částce 43.000 Kč. Dům donutil matku přepsat na sebe (jaktože mi nebyla vyplacena část po smrti otce? ). Auto a autovozík uvedl, že mají hodnotu 0 Kč, chatu nechal odhadnout za tu nejnižší hodnotu, aby nepalatil daně.
Dá se s tím něco dělat, na koho se mám obrátit a co podniknout, abych dostala alespoň něco s pozůstalosti matky - proběhlo jen první jednání. Notářka se se smnou na řízení ale moc nebavila - bratr totiž věděl informace o účtech.
Děkuji za opověď.
PS: bratr mi zrušil i trvalý pobyt v ČR, nemám kde přespat - musím si hledat ubytování když tam přijedu.
Můj status - invalidní důchodce - manžel a syn student VŠ, máme půlku domku, auto
Status bratra - 4 zaměstaní v rodině, dům, 3 auta, 3 chaty a dům po matce.

 
Dobrý den.
Váš dotaz se netýká výkonu exekuce ani oblasti insolvence (insolvenčního řízení). Dotaz proto prosím uložte do formuláře na stránce http://www.poslatdotaz.cz
Dotazy přijímáme každý lichý týden v pondělí po 10. hodině. Máte také možnost zeptat se právničky v online chatu. Ten je k dispozici každý sudý týden v sobotu mezi 9. -11. hodinou na stránce
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/chat.html.