Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.257

Dražba nemovitosti s podhodnocením ceny nemovitosti - prý šlo o aukci a ne o dražbu, řekla soudkyně

Odesláno: 
Otevřeno 278 x
5 odpovědi
 
Když nařízená dražba neproběhla dle zákona a ještě je podezření na podhodnocení ceny nemovitosti, soudkyně tvrdí, že k žádné dražbě nedošlo, že to byla aukce.
Dá se podat odvolání nebo žaloba nebo poradit jak se mám zachovat.
Děkuji.
 
Dobrý den, Váš dotaz se zřejmě nezobrazil celý a není z něj zřejmá podstata věci. Prosím, pošlete dotaz znovu.
 
Dotaz zněl, že exekuce byla zastavena z rozhodnutí o neplatnosti rozhodčí doložky. Přesto na základě exekučního rozkazu byla provedena dražba u které došlo k pochybení . Rovněž se domnívám, že stanovená cena byla podhodnocena, ani k dnešnímu dni nebyl předložen odhad nemovitosti. Navíc soudkyně písemně potvrdila, že žádná dražba nebyla ale že to byla aukce i když jsem dohledal dražební vyhlášku (která mi nebyla ani doručena). Proto jsem vznesl tento dotaz zda se má podat žaloba nebo jak se mám zachovat.
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, pokud jste byl povinným v uvedené exekuci, musely Vám být doručovány všechny dokumenty vydané exekutorem, tj. i usnesení o ceně a její odůvodnění a současně i dražební vyhláška; doručuje se na adresu trvalého bydliště. Na vyžádání si pak může dále povinný prohlédnout/ofotit i znalecký posudek, zpravidla v sídle exekutora. Pokud je exekuce zastavena a spis je archivován, exekutor Vám tyto dokumenty předložit již nesmí. Pokud byla v rámci exekučního řízení provedena exekuce prodejem nemovitých věcí a následně byla exekuce zastavena z důvodu neplatnosti exekučního titulu, je možné žádat na dotčeném exekutorovi náhradu škody, pokud přinejmenším z nedbalosti zavinil neoprávněné snížení Vašeho majetku, neboť úkony exekutora jsou nevratné. Žádost se podává na Ministerstvu spravedlnosti a svá tvrzení musíte doložit.
 
Jsem v insolvenci asi 2,5roku. nyní byla v nařízené dražbě i. s. prodána polovina mojí nemovitosti čímž jsem se stal vlastně bezdomovcem družstvo které vydražilo moji polovinu mi nabídlo že mě nechá v této bydlet za nájemné 5000Kč měsíčné mě zbýva po stržení insolvence z důchodu 8700 životní minimum po zaplacení nájmu by mi zbylo 3700 Kč. mohu požádat sociální o nějaký doplatek životního minima.
 
Dobrý den,

s největší pravděpodobností můžete požádat o příspěvek na bydlení. O přiznání této dávky se žádá na příslušném Úřadu práce, který Vám sdělí v návaznosti na Vaše příjmy bližší informace, zejm. zda splňujete podmínky pro přiznání takového příspěvku.

Více o příspěvku na bydlení naleznete zde: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni