Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.351.591

Jak zjistit všechny exekuce vedené na jednoho dlužníka - postup, návod

Odesláno: 
Otevřeno 2180 x
1 odpověď
 
Potřebuji zjistit celý seznam exekucí proti určité osobě -příbuzenský vztah. Prosím, jak mám v tomto postupovat, abych zjistil úplně vše. Jedná se o to, že bych chtěl dotyčné osobě pomoci a vše zaplatit. Sama tato osoba, totiž již rezignovala na vše a tudíž neví kolik a kde vlastně exekucí má.
Děkuji.
 
Dobrý den,
seznam pravomocně nařízených exekucí proti konkrétní osobě můžete zjistit za příslušný poplatek v Centrální evidenci exekucí vedený Exekutorskou komorou ČR na webu: https://www.ceecr.cz/
Za poplatek 60, - Kč Vám systém vygeneruje základní informace o okruhu exekucí, za dalších vždy 60, - Kč můžete požádat o bližší informace o exekuci. Ohledně částek však platí, že v systému je vidět celková vymáhaná částka, nikoli aktuální vymáhaná částka ke dni náhledu, která může být jak nižší (v případě, že povinný něco uhradit), tak i vyšší (přirůstající úroky z prodlení).
Bližší informace o stavu konkrétní exekuce u příslušných soudních exekutorů však dostane pouze účastník řízení, kterým Vy nejste. Pro detailní zjišťování částek tak bude muset vyvinout aktivitu buď příbuzný, anebo Vám může udělit plnou moc (s ověřeným podpisem), aby soudní exekutoři mohli event. podávat informace o stavu řízení i Vám.