Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.772.963

Dlužník v insolenci splnil podmínky soudu a soudce ho přesto nezbavil dluhů - jak to?

Odesláno: 
Otevřeno 1040 x
17 odpovědí
 
Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o radu v průběhu mého insolvenčního řízení.
2012 mi byla povolena insolvence. V rámci mé insolvencce došlo v roce 2016 k mimořádným událostem a došlo k mimořádnému svolání insolvenčního soudu za přítomnosti mne, soudce a insolvenčního správce. Na tomto jednání byly dohodnuté podmínky, za kterých mi soud umožnil dojet až do konce mé insolvence. Dle mého mínění jsem podmínky splnila. I přesto na doporučení insolvenčního správce, který využil změny insolvenčního soudce a vše co bylo dohodnuto otočil proti mé osobě a soud mne neosvobodil od zbytku dluhů. Na základě této skutečnosti jsem v řádné době podala odvolání k Vrchnímu soudu, který ještě nerozhodl, přesto jeden z věřitelů, který svou pohledávku přihlásil mi obstavil účet a dal podnět na srážky ze mzdy.
To může? Nebo jedná protizákonně? Co mám dělat?
 
Dobrý den,
mám za to, že pokud Vaše insolvenční řízení dosud nebylo pravomocně ukončeno, žádný věřitel nemůže dát návrh na pokračování v exekučním řízení, resp. soudní exekutor nemůže činit žádné kroky v exekučním řízení, když dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona platí, že po dobu trvání insolvenčního řízení nelze exekuci provádět.
V této věci doporučuji k příslušnému soudnímu exekutorovi podat návrh na odklad exekuce dle ust. § 64 exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.) odůvodněný tím, že Vaše insolvenční řízení dosud nebylo pravomocně ukončeno a soudní exekutor není oprávněn provádět exekuci nyní provádět.
 
dobrý den, děkuji Vám za odpověď ohledné mé insolvence a neoprávněné exekucce. Již jsem přes právního zástupce podala návrh na zastavení exekuce, ale exekutor se zatím nevyjádžil, i když je to již 14 dní. Tak jsem mu včera (24.09.2018) odvolání přeposlala meilem a napsala mu pár slov, co si myslím a jak celou situaci vnímám. Do kdy se mi musí vyjádřit? Dávám mu čas do konce týdne, pokud se neozve, tak jsem připravena zaslat stížnost na Exekutorskou komoru. Dělám správně? Děkuji za odpověď. Siebenstich Turková
 
Dobrý den,
dle ust. § 54 odst. 7 exekučního řádu platí, že „Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů. “
Pokud tedy soudní exekutor o návrhu na odklad exekuce dosud nerozhodl, požádejte jej o sdělení, kdy spis předložil exekučnímu soudu k rozhodnutí. Následně se můžete obrátit na infocentrum daného exekučního (obvodního / okresního) soudu s dotazem, zda již bylo ve věci rozhodnuto.
 
dobrý den, děkuji za odpověď, dle Vaší rady jsem se obrátila na podatelnu Okresního soudu v ČB. , který původní exekuci nařídil a také na soud Brno Venkov, zda tam spadá Exekutorský úřad Brno venkov a zda nebylo jednáno tímto soudem. Tak uvidíme, jaké mi přijdou odpovědi.
Siebenstich Turková
 
Doufám, že docílíte úspěšného konce Vašeho problému.
 
Dobrý den, děkuji, zatím se vůbec nic neděje a začíná mne to štvát ta nečinnost aparátu v naší zemi. Na exekuci jsou rychlí, ale v opačném případě dělají mrtvého brouka. Nevím, kde mám najít dovolání, když nečiní ani soud ani exekutor, soud mi řekne, že je to záležitost exekuce, ne mé insolvence, insolvenční správce zase, že se mám obrátit na daný Exekutorský úřad. Mám obstavený účet, sražené peníze 8.500,- které účetní zadržuje a blíží se další výlplatní termín.
 
Dobrý den,
tuto záležitost ovšem opravdu není oprávněn řešit insolvenční soud ani insolvenční správce.

Možností je podat podnět Exekutorské komoře na nečinnost soudního exekutora (více viz stránky Exekutorské komory: http://ekcr.cz/polozit-dotaz)

V návaznosti na Váš předchozí příspěvek zároveň doplňuji, že exekučním soudem (tj. tím, který Vaši exekuci nařídil) je soud, ve kterém má povinný (tj. Vy) trvalé bydliště, nikoliv soud, v jehož obvodu má sídlo soudní exekutor.
 
Dobrý den, děkuji za užitečné informace. V pátek jsem se dovolala na příslušný Exekutorský úřad, který na mne podal exekuci. Slečna, která má spis na starosti mi nebyla schopna vysvětlit pochybení, které nastalo v mé případě, že prý jen konala a na mé meily a odvolání nebyla schopna reagovat z důvodu moc pracovní vytíženosti a nedostatku času. Bylo mi řečeno, že celý můj spis byl předán na příslušný soud tzn. Okresnímu soudu v Č. Budějovicích, který původní příkaz vydal. Tam sem se dovolala, leč vyšší soudní úřednice nebyla v práci, složka tam je, celé to visí na tom, že si vyžádala k nahlédnutí nějaký starší spis týkající se tohoto případu, budu volat v pondělí, abych se dozvěděla více. A ještě mi v tomto případě nesedí částka, kterou teď exekutor požaduje. V mém insolvenčním řízení se přihlásil jako věřitel ve dvou částkách v jedné to bylo za firmu co u ní dluh vznikl a to částkou 57.000 a druhou položkou něcco okolo 9.000 jako odměna exekutora. Plnila jsem na necelých 54% a nový exekuční příkaz je na částku 61.000,-Kč jako kdybych nikdy nic nezaplatila.
Ještě jsem se chtěla zeptat v souvislosti s mým případem. V případě, že Vrchni soud vydá rozsudek a dá za pravdu rozsudky Krajského soudu z května 2018 tzn, že insolvenci jsem splnila na necelých 54% plnění, ale zbytek dluhů mi neodpustí, mohu si zažádat o nové insolvenční řízení? chtěla bych své dluhy zaplatit pravidelným splátkovým kalendářem a předejít tak kolečku nových exekucí.
 
Dobrý den,
v případě, že Vrchní soud potvrdí rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým Vás naosvobodili od placení zbytku dluhů, je možné poté, kdy bude právě probíhající insolvenční řízení pravomocně ukončeno, opětovně podat návrh na povolení oddlužení.
V souvislosti s loňskou novelou Však bude návrh na základě udělené plné moci podat oprávněný osoba /advokát, notář, akreditovaní poskytovatelé aj. / a nikoliv již Vy osobně.
 
Dobrý den, ráda bych se zeptala v rámci naší komunikace, jak bude probíhat případné zastavení exekuce. Když soud rozhodne o neoprávněné exekucci, jak mají postupovat zúčastněné subjekty? ! V současné době mám obstavený účet a srážky ze mzdy, které zatím účetní neposílá, jsou mi strhávány z platu a zadržovány na sběrném účtu. To zn. , že po zastavení exekuce mi neoprávněně stržené peníze budou vráceny? děkuji za odpověď. Na celé věci mne zaráží to, že jako dlužník musím rozhýbat celou mašinerii, aby se začalo jednat, a zarazila mne odpověď pracovnice Exekutorského úřadu, že na mé dopisy a meily, abych věděla co se v dané věci děje, neodpovídala proto, že byla zavalena praccí a neměla čas.
Siebenstich Turková
 
Dobrý den,

v případě zastavení exekuce pro její neoprávněnost se ruší též všechny soudním exekutorem vydané exekuční příkazy, tj. mzdová účetní Vám po zastavení exekuce vyplatí všechny deponované srážky, banka „odbklokuje“ všechny postižené bankovní účty a soudní exekutor je neoprávněně vymoženou částku vrátit povinnému, tj. Vám.

 
Dobrý den, již před časem jsem se na Vás obrátila v souvislosti s mou ne zrovna bezproblémovou insolvencí. Nyní jsem ve fázi, že mám v ruce Usnesení Vrchního soudu, který nabyl právní moci 3.10. 2018/podávala jsem odvolání proti Usnesení soudu I. stupně/ a ten doslova píše"Dlužnice se osvobozuje od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny s tím, že se osvobození vztahuje také na věřitele, k jejich pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, a na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužnici pro tyto pohledávky právo postihu. Přesto přišla včera (05.11.2018) do datové schránky mého zaměstnavatele na mzdovou účtárnu Exekuční příkaz vydaný v roce 2010, pro srážku ze mzdy. Máme mladou mzdovou účetní a je z toho vyklepaná, jak se má zachovat, co je pro ní směrodatné? Usnesení má ode mne v ruce. Děkuji za odpověď. Siebenstich Turková
 
Dobrý den,
jedná-li o dluh, který vznikl ještě před zahájením insolvenčního řízení (resp. zjištěním úpadku), jste od placení takového dluhu nyní, po usnesení odvolacího soudu, kterým bylo změněno usnesení insolvenčního soudu, osvobozena.
V tomto případě doporučuji příslušnému exekutorovi zaslat návrh na zastavení exekuce dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (tzv. Exekuční řád). Učiňte tak ihned. Pokud takový návrh exekutorovi podáte, dojde k odložení provedení exekuce až do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o Vašem návrhu na zastavení exekuce. V návrhu uveďte, že dluh vznikl již před zahájením insolvence, věřitel se měl se svým nárokem přihlásit do insolvenčního řízení a i pokud se přihlásil, jste nyní od placení zbytku dluhu osvobozena. Zároveň k návrhu přiložte kopie usnesení insolvenčního soudu a usnesení odvolacího (Vrchního) soudu, kterými jste byl od placení pohledávek osvobozena.
Pro zaměstnavatele je jako nejvhodnější východisko ze situace srážky formálně provést, avšak finance nevyplatit a deponovat je svém účtu do doby, než bude o Vašem návrhu na zastavení exekuce rozhodnuto.
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli mohu podat žádost o oddlužení, když jeden z mých dluhů je exekuce na manko, které vzniklo na prodejně kde jsem pracovala jako vedoucí a byla mi tak dána k úhradě polovina částky manka. děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

v tomto případě nevidím žádný důvod bránící tomu, abyste žádost o povolení oddlužení podala.

Reálně neexistuje žádný typ pohledávky, který by bránil podání návrhu na povolení oddlužení; pouze v případě pohledávek, které jsou peněžitým trestem anebo jinou majetkovou sankcí za úmyslný trestný čin, a pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti (§ 416 odst. 1 insolvenčního zákona), není dlužníka osvobozen od placení těchto pohledávek, což však není Váš případ.
 
Dobrý den, mám dotaz. Jsem v insolvenci a budu měnit pracovní místo, nebudu dojíždět, protože se potřebuji postarat o nemocnou mámu. Ale protože mám ještě závazky u nynější firmy, budu mít cca 2-3 měsíce dva pracovní poměry, oba zkrácené. IS jsem psala, že budu mít další příjem, který počítám, že mi půjde na splátky. on mi napsal, že se to počítá z obou čistých příjmů a nezabavitelné minimum mi bude posílat. A z čeho zaplatím nájem, protože než on mi pošle NM, tak to bude asi nějaký týden trvat? a že pokud to bude na delší dobu, pak se musí změnit usnesení soudu. Vůbec nechápu?
Já si chtěla od léta najít k práci přivýdělek, abych splácela víc, protože budu dělat na krátký dlouhý týden, ale přijde mi to komplikované. Přece NM budu mít ze svého stálého příjmu a další příjem by šel celý na splátky? ! Děkuji.
 
Dobrý den,
tvrzení insolvenčního správce, že nezabavitelné minimum se počítá ze součtu všech Vašich příjmů, je správné. Jako nesprávné však hodnotím tvrzení správce, že zaměstnavatelé mají posílat celou čistou mzdu k jeho rukám.
Pokud zaměstnání u původního zaměstnavatele trvá, ten je dle usnesení soudu povinen provádět srážky ze mzdy, jako byste žádné další zaměstnání neměla, nezabavitelnou částku vyplatit Vás a zbytek zaslat insolvenčnímu správci.
Souběh více příjmů je však obvykle komplikovaný a platí, že jedinou správou cestou je požádat soud o vydání usnesení, kterým stanoví, jak mají být srážky ze mzdy od více zaměstnavatelů prováděny.
Jako nejvhodnější je pak považován model, kdy zaměstnavatel, u kterého máte vyšší příjem, provádí srážky tak, jako by šlo pouze o tento příjem a počítá nezabavitelné minimum pouze z této čisté mzdy. Druhý zaměstnavatel celou čistou mzdu pošle insolvenčnímu správci. Vy pak budete každý měsíc povinna správci doložit výplatnice od obou zaměstnavatelů a správce příjmy přepočítá a případný rozdíl nezabavitelných částek Vám vyplatí. Tímto postupem se pak nikdy nemůže stát, že by Vám zaměstnavatelé vyplatili na nezabavitelných částkách více, než měli, a rozdíl po Vás vymáhal správce.
Zároveň vždy platí, že jakékoliv změny v příjmech a zaměstnáních je třeba neprodleně hlásit správci a soudu, a to předložením kopií všech příslušných dokumentů (pracovní smlouva, výpovědi, dohody apod.)