Počet stránek ve webu: 43.147


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.519.000

Nastěhování potomka neplatícího řádně insolvenci - hrozí exekuce rodičů?

Odesláno: 
Otevřeno 484 x
1 odpověď
 
Náš syn se od nás zhruba 2016 odstěhoval, nyní se ocitl dá se říct bez domova. Kromě osobních věcí nemá nic. Zaměstnání střídá dost často, insolvenci řádně neplní.
Chceme ho s manželkou vzít zpět domů a do počátku mu pomoci. Máme ale strach aby mu insolvenci nezrušili, a k nám nepřišla exekuce. Máme ho k nám přihlásit k trvalému pobytu, nebo mu smlouvou pronajmout 1pokoj, nebo jak ho máme zaevidovat? Na úřadu mu bylo sděleno, že musí mít na změnu adresy buď ve městě pronájem nebo trvalý pobyt, aby ho mohli odhlásit z bývalého bydliště kde na něj majitelé tlačí s odhlášením.
 
Dobrý den,

po dobu trvání insolvenčního řízení nemohou soudní exekutoři exekuci provádět, takže po tuto dobu byste mohli syna ubytovat beze strachu.

Pokud by byla insolvence synovi zrušena a opět byly prováděny exekuce, mohou exekutoři provádět tzv. mobiliární exekuci všude, kdy mají důvodně za to, že se dlužník zdržuje a může se tam nacházet jeho majetek a může zabavit vše, co není z výkonu rozhodnutí vyloučeno (oblečení, základní vybavení domácnosti aj.). Ohledně ostatních položek musíte být schopna prokázat, že jsou Vaše, např. fakturami, výpisy z bankovního účtu aj.
Mám za to, že z pohledu provádění exekuce je nerozhodné, zda budete mít uzavřenu nájemní smlouvu anebo pouze dáte souhlas se změnou trvalého pobytu, v obou případech se bude jednat o domácnost, kde se dlužník zdržuje.