Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.777.838

Zdědění části domu a exekuce spoluvlastníka - může se nezadlužený spoluvlastník dostat do problémů kvůli zadluženému spolumajiteli?

Odesláno: 
Otevřeno 355 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Manželka se sestrou budou dědit po matce podíl na rodinném domě RD (každá 1/8).
Jejich otec chce zbytek (včetně svého podílu) převést na syna který tak bude mít 6/8 (v domě bydlí otec se synem). Sestra uvažuje jestli se nemá svého podílu vzdát – má obavy aby se kvůli bratrovi nedostala (jako spoluvlastník RD) do nějakých problémů. Např. že by bratr mohl nadělat dluhy větší než je hodnota jeho 6/8 RD a mohla by díky němu o svůj podíl přijít nebo dokonce za něj (jako sestra a spoluvlastník části RD) ještě něco platit.
 
Dobrý den,
vždy platí, že nelze odpovídat za dluhy třetí osoby.
I v tomto případě by platilo, že dluhy bratra by vázly pouze na jeho podílu na nemovitostech a podílu Vaší manželky se dluhy bratra nemohou nijak dotknout. I v případě, kdy by dluhy bratra došly do stadia exekuce, tak by soudní exekutor byl oprávněn zpeněžovat pouze část nemovitosti bratra, nikoliv Vaší manželky.
V tomto případě tak připadá možnost uzavřít dědickou dohodu, na jejímž základě by byl bratr povinen manželku vyplatit z jejího podílu na nemovitosti. S tímto by však muset bratr souhlasit, včetně určení ceny podílu.
 
Dobrý den platí to i v případě že si bratr vzal půjčku a ručil domem rodičů, který jzme s bratrem společně zdědili a každý obývá 1/2? vstahuje se jeho dluh i na mou část domu?
 
Dobrý den,
pokud si bratr vzal půjčku v době, kdy byl dům ve vlastnictví rodičů a ti podepsali jako vlastníci ručitelské prohlášení, vztahuje se dluh na nemovitost jako celek.
Pokud si však vzal bratr půjčku až v době, kdy byl on spoluvlastníkem nemovitosti a Vy jako druhý spoluvlastník jste žádné ručitelské prohlášení nikdy nepodepsal, nemohl bratr nijak zatížit majetek třetí osoby, který mu nepatří.