Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.275.398

Pronajímání bytu dlužníkovi v insolvenci - rizika pro pronajímatele, majitele bytu, domu v pronájmu

Odesláno: 
Otevřeno 788 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem pronajímatel bytu a mám dotaz ohledně pronajímání bytu člověku v insolvenci (pan I).
Jaké rizika to pro mě může představovat? O co je to pro mě riskantnější než pronajímání bytu člověku který v insolvenci není? Může mi třeba insolvenční správce pana I zpětně pak například sebrat nějaké peníze které jsem utržil z nájmu od pana I? Nebo třeba když budu vypovídat smlouvu o nájmu s panem I, musím dodržovat nějaké předpisi navíc, například že pana I nemohu z bytu vypovědět protože je v insolvenci? Případně pokud si pan I napíše u mě v pronajímaném bytě trvalé bydliště, nemůže mě pak třeba exekutor na pokyn insolvenčního správce pana I zabavit můj majetek?
Chápu že asi bude složitější vymáhání peněz od pana I, v případě že by nezaplatil nájem, ale to mám ošetřeno tak, že pokud nezaplatí nájem v domluvené výši v daném termínu, tak je mu ukončena  nejemní smlouva a musí vyklidit byt do 30 dnů. Nezaplacenou část nájmu mu následně odeberu z kauce. Nebo se i v tomto mílím a u pana I tento mechanismus uplatňovat nemůžu, kuli tomu že je v insolvenci?
Moc děkuji za odpovědi.
 
Dobrý den,
domnívám se, že pronajmutí bytu člověku, na kterého je vedeno insolvenční řízení, není o nic riskantnější než pronajímání bytu komukoliv jinému.
Naopak v tomto případě máte jistotu, že proti nájemci nejsou vedena žádná exekuční řízení, jelikož insolvenční řízení má přednost před řízením exekučním, a tedy se eliminuje riziko případných návštěv exekutorů provádějících soupis dlužníkova majetku.
Žádné odchylky pro pronajímání bytu v insolvenci zákon nepředpokládá a nájemní smlouvu v tomto ohledu není třeba nijak upravovat.
Pokud by dlužník v insolvenci přestal hradit nájem, naopak sám by se vystavil riziku zrušení oddlužení, jelikož vytváření nových dluhů, které jsou více jak 30 dnů po splatnosti, je porušením povinností dlužníka a na tomto základě soud může oddlužení zrušit.