Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.984

Dědění v exekuci - je možné, aby notář neinformoval ostatní dědice o exekuci jednoho z dědiců?

Odesláno: 
Otevřeno 681 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, můj dotaz se týká
DISKRÉTNOST NOTÁŘE PŘI VYŘIZOVÁNÍ DĚDICKÉHO ŘÍZENÍ:
Měl bych dotaz ohledně dědictví. Budu dědit 1/3 finanční částky z účtu, bohužel mám nepřednostní pohledávku - exekuci.
Počítám tedy s tím, že můj podíl půjde na exekuci. Chtěl bych, aby to notář vyřídil v tichosti, aby se ostatní dědicové v rodině nedozvěděli, že mám exekuci.
Lze požádat notáře o diskrétnost při dědickém řízení aby o mém zabaveném podílu vyrozuměl jen mě? Nebo bude lepší dědictví odmítnout?
Děkuji mockrát za radu.
 
Dobrý den, pokud počítáte s tím, že finanční částku použijete na úhradu exekučně vymáhaného dluhu, není třeba, abyste dědictví odmítl. Notář zjišťuje okruh dědiců, avšak nikoliv jejich majetek či dluhy, ani exekučně vedené, pokud se samozřejmě o této skutečnosti nedozví jinak; avšak ani to není pro notáře rozhodné. Dědické řízení standardně proběhne a Vaše dědictví – peněžní prostředky Vám bude připsáno na Váš účet, který předpokládám je exekučně postižen. Exekutor tyto peněžní prostředky zajistí na úhradu exekuce a je pro něj nerozhodné, že je povinný získal jako dědictví. Za dobu trvání celého procesu samozřejmě není vyloučeno, že se ostatní dědicové náhodně nebo jinak dozví o vedené exekuci proti Vám. Dle mého mínění však odmítnout kvůli tomu dědictví pro Vás nebude výhodné.
 
Dobrý den, prosím o radu manželce zemřel otec (2018)
a nevlastní matka odmítá vyplatit manželce její dědický podíl.
U notáře jsme se dozvěděli, že když nemá peníze, tak soud automaticky na manželku převede část bytu po otci. Manželka by raději obdržela peníze, aby s tou paní už neměla nic společného. Je nějaká možnost? Velmi děkujeme za odpověď.
 
Dobrý den, pokud v dědickém řízení nedojde k dohodě dědiců (např. jeden dědic dostane pozůstalost a druhého vyplatí), bude se dědit dle dědických podílů, jak píšete. V takovém případě se bude muset Vaše manželka pokusit dohodnout s druhou dědičkou na tom, že se nabytá pozůstalost celá prodá a dědičky se vyplatí z prodeje každá jednou polovinou. Pokud by na toto druhá dědička nepřistoupila, nezbylo by než podat k soudu žalobu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v tomto řízení by prodej nabytých věcí mohl nařídit soud.