Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.978

Exekuce pro dluhy manžela před manželstvím a zablokování účtu manželky po rozvodu s tímto manželem

Odesláno: 
Otevřeno 351 x
5 odpovědí
 
Dobrý večer.
Vdala jsem se v březnu 2017. Brzy jsem zjistila, že má manžel dluhy s exekucí z doby před manželstvím, kterou neplatí.
V lednu 2018 jsem se rozvedla. Žádný majetek nemám,
jako manželé jsme ani neměli společnou domácnost.
Nyní mi exekutor obstavil bankovní účet.
Jsem povinná tyto dluhy zaplatit?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, dluh Vašeho manžela před manželstvím je podle nového občanského zákoníku vymáhán ze společného jmění manželů a z výlučného jmění z účtu manžela povinného. Pokud po skončení manželství nemáte vypořádané sjm, exekutor postihl Váš účet, jako by existovalo. Částku, kterou Vám exekutor strhne, však následně můžete vymáhat po Vašem bývalém manželovi, a to do výše ½ dluhu.
 
Prosím ještě o informaci. Protože se s bývalým manželem nedohodnu o vypořádání SJM, musím vše řešit soudně.
Po soudním vypořádání mi bude exekuce zastavena?
Děkuji za informaci.
 
Dobrý den, exekuce bohužel zastavena nebude, avšak, poté, co budete disponovat rozsudkem o vypořádání společného jmění, můžete uplatnit svoji pohledávku ve výši Vámi uhrazeného dluhu za Vaším bývalým manželem, pokud se bude jednat dle rozsudku o jeho dluh.
 
Dobrý den. Syn se oženil v roce 2014. Manželka měla dluhy ze společného podnikání s prvním manželem, ještě z předchozího manželství a dluží mimo jiné velkou částku finančnímu úřadu, V roce 2015 se rozešli, ona se odstěhovala a dál se nestýkají. Zatím nejsou rozvedeni, manželka odmítá.
Syn měl exekuce také a od minulého roku je v insolvenci a splácí. Právník nám řekl, že dluhy jeho manželky se syna netýkají. Teď jsem četla na vašich stránkách opak, že dluhy přechází i na manžela, podle nového občanského zákoníku. Jak to tedy je?

Syn chce podat žádost o rozvod, musí mít vypořádané sjm, když ani jeden nic nevlastnil?
Děkuji za odpověď.

 
Dobrý den,
v tomto případě mám za to, že dluhy synovy manželky by na syna nepřecházely.
Nadto by je věřitelé museli přihlásit do insolvenčního řízení a jelikož píšete, že syn „již splácí“, jíž dávno musela uplynout lhůta pro přihlašování pohledávek a v tuto chvíli již nemají věřitelé možnost své pohledávky platně uplatnit.
V případě, že Váš syn podá návrh na tzv. sporný rozvod, jeho předpokladem není vypořádání společného jmění manželů.
Nadto za daných okolností by se daly vypořádávat pouze aktiva /tedy majetek) a pokud takový není, není čeho vypořádávat. Pro případné pohledávky vzniklé za dobu manželství platí, že za ně odpovídají manželé společně a nerozdílně a s jiným režimem by musel dát výslovný souhlas věřitel, což rozumný věřitel nikdy neučiní.