Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.180.921

Neoprávněná exekuce od T-Mobile za službu m-platba - dlužník ji nikdy nevyužíval

Odesláno: 
Otevřeno 384 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, prosím o radu.
Mému příteli byl zablokován účet u banky s tím, že na něj společnost T-Mobile uvalila exekuci. Má se jednat o službu m-platba, kterou nevyužíval, ani nevěděl, že taková služba vůbec je. Tarif od společnosti mu skončil začátkem 03/2018. Od té doby si ani nedobíjí předplacenou kartu.
Společnost na něj uvalila exekuci, s tím, že dluží 24.000 Kč na 4 platbách o částkách 6 000 Kč hned po sobě jdoucích.
Ve smluvních podmínkách, které jsme si našla, je dáno, že pokud se účastník a T-Mobile nedohodnou jinak, výše limitu nesmí překročit částku 1200 Kč na jednu transakci, celkem 7 200 Kč za měsíc a 60.000 Kč za rok. Potvrzení stransakce musi být potvrzeno SMS kódem, ale žádný mu nikdy nepřišel. Nehledě na to, že se jedná prý o platby, které jsou prý už z 03/2018, ale ve vyúčtování služeb nic není. Záznamy o těchto platbách mu prý předložit nemůžou. Až po skončení exekuce.
Je nějaká možnost, dohledat tyto platby, jestli byly opravdu uskutečněné? A jak je možné, že si tedy můžou dovolit nevyúčtovat služby v daném období a následně za pár měsíců uvalit exekuce? Je to v pořádku? Popřípadě jde vymáhat od společnosti náhradu škody způsobenou tímto jednáním?
Snad je to srozumitelný popis problemu.
Předem moc děkuji za odpověď a za radu.
 
Dobrý den, exekuce může být vedena pouze na základě exekučního titulu, kterým je například pravomocný rozsudek soudu, platební rozkaz, apod. Doporučuji proto se nejprve seznámit s tímto rozhodnutím, pokud jím Váš přítel dosud nedisponuje. Exekutor je povinen mu exekuční titul spolu s dalšími dokumenty zaslat. V případě nesouhlasu s vymáhanou částkou může Váš přítel podat návrh na zastavení exekuce s odůvodněním, proč má za to, že dluh je vymáhán neoprávněně, ve vyšší částce než by měl, apod.
 
Dobrý den v lednu 27.1.2017 jsem uhradil exekuční příkaz který na základě rozhodčího nálezu na mě podala úvěrová společnost, Jelikož tou dobou jsem prodával nemovitost a potřeboval jsem vyčistit katastr nemovitostí, exekuci jsem uhradil dobrovolně. Po prodeji a odstěhování jsem obdržel od stejné společnosti rozhodčí nález na druhou pohledávku. Tento rozhodčí nález jsem zažaloval. Soud zjistil že rozhodce který rozhodoval i v první exekuci byl ekonomicky závislý na věřitelské společnosti, neměl pravomoc rozhodovat a rozhodčí nález zrušil. Jak postupovat v případu zpětného vymáhání již vymožené exekuce. Žalobu na zrušení rozhodčího nálezu již nelze, jsou to více než 3 měsíce. Žaloba za zmatečnost soudu? Jak postupovat? . Nejnovější judikatura je tomu nakloněna / Nález 20 Cdo 5642/2017/
 
Dobrý den, v daném případě je dle mého názoru třeba podat v prvním exekučním řízení návrh na jeho zastavení z důvodu nezpůsobilosti exekučního titulu, byť exekuce již byla vymožena. Lze k tomu využít aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 3331/2017, ze dne 15. 8. 2017, dle něhož „exekuci lze vést výhradně na základě způsobilého exekučního titulu a pro případ, že tomu tak není, musí být exekuce zastavena i poté, co pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy“. Pro Váš další postup ve věci případně mohu doporučit obrátit se na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), který Vám poskytne právní pomoc.