Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.066.580

Trestný čin vypůjčení peněz s vědomím neschopnosti splácení a insolvence dlužníka - bude schválena?

Odesláno: 
Otevřeno 328 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
půjčila jsem známému větší část peněz, která mě nebyla doposud vrácena. Proběhl soud, kde dostal povinnost dluh splácet, avšak tak doposud neučinil.
Trestný čin byl spáchaný v podmínce, která byla skrze splátky prodloužena a soud doposud nebyl ukončen.
Je možné, aby mu byla povolena insolvence, když soud jěště neskončil?
V případě, že by mu insolvence byla povolena, jak mám postupovat, abych u soudu mohla pohledávku uplatnit, kdo mi to může přihlásit? Pohledávka pocházející z trestného činu není podaná u exekutora, jak postupovat dále po dokončení insolvence, na koho se obrátit? V případě uzákonění ochrany osobních dat, jak se dovím nebo kde můžu vyhledat, že si dlužník zažádal o insolvenci abych mohla přihlásit svoji pohledávku?
Děkuji
 
Dobrý den,
mám za to, že i za těchto okolností i přes odsouzení za trestný čin podvodu mu může být oddlužení schváleno.
Dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona však platí, že ani po 60 měsících trvání oddlužení nemůže být dlužník osvobozen od placení zbytku dluhu, jedná-li se o pohledávky – peněžité sankce nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin.
Ve Vašem případě byste tak po dobu 60 měsíců musela dostat alespoň 30 % svého dluhu (aby byl dlužník osvobozen od placení zbytku u ostatních typů pohledávek), ale vymáhat byste jej mohla i nadále (osvobození by se na tuto pohledávku nevtahovalo).
Je však nyní třeba obezřetně hlídat insolvenční rejstřík na webu https://isir.justice.cz a v případě, že bude povoleno jeho oddlužení, podat však (do 30 dnů od úpadku) přihlášku své pohledávky příslušnému soudu. Ohledně ochrany osobních údajů platí a bude platit pro insolvenční rejstřík výjimka, jelikož jinak by se insolvenční řízení míjelo účinkem.
Přihlášku pohledávky musíte podat Vy sama či jiná osoba, která od Vás bude mít pro tento úkon udělenu písemnou plnou moc.
 
Děkuji za odpověd, v případě, že by tedy insolvence proběhla, mám soudní rozhodnutí na celou dlužnou částku, exekuce podaná není, jak postupovat tedy po splacení 30% částky za 5 let. Jakým způsobem mám pohledávku vymáhat?

Děkuji...
 
Dobrý den,

pokud máte pravomocné rozhodnutí soudu, kterým Vám byla přiznána náhrada škody, můžete do 10 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí podat návrh na nařízení exekuce. Tato lhůta však po dobu trvání insolvenčního řízení neběží, tj. maximální lhůta pro podání návrhu na nařízení exekuce je 10 let od právní moci rozsudku + doba od zahájení insolvenčního řízení do jeho pravomocného ukončení.

Jelikož Vaše pohledávka musí být uspokojena zcela a v oddlužení se tzv. neosvobozuje, budete moci podat pro zbývající část dluhu návrh na nařízení exekuce i po ukončení insolvenčního řízení dlužníka.