Počet stránek ve webu: 41.896


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.220.020

Návrh na oddlužení na dobu 7 let - podmínky

Odesláno: 
Otevřeno 597 x
9 odpovědí
 
Dobrý den,
zajímalo by mě jestli bude a kdy schválen návrh na oddlužení na dobu 7 let, a jaké podmínky budu muset splňovat.
 
Dobrý den,
vládní návrh novely insolvenčního zákona musí projít celým legislativním procesem, což (pokud vůbec) je otázka minimálně roku, přičemž názory odborné veřejnosti na tento návrh nejsou kladné, tedy se nedá čekat, že její schvalování bude snadné (ba vůbec možné).
Dle mého názoru se jeho schválení očekávat nedá s ohledem na argumentaci věřitelů o zákonném „vyvlastnění“, v čemž jim lze dát pouze za pravdu.
 
Dobrý den,
je možné vyhlásit osobní bankrot nebo insolvenci pokud pobírám starobní důchod? Případně jaký je prosím postup? Nevím ani, jakou částku ještě v exekuci dlužím, mohu to někde zjistit? Je v Č. B. nějaká občanská poradna zabývající se touto problematikou, kde bych mohla žádost sepsat?
Moc děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

ano, i osoba mající příjmy pouze ze starobního důchodu může podat návrh na oddlužení, pokud splní zákonné předpoklady pro splnění oddlužení.
Pokud jsou pohledávky exekučně vymáhány, aktuální výši dluhu včetně příslušenství (úroky, náhrada nákladů řízení) zjistíte jedině tak, že písemně požádáte příslušného soudního exekutora o aktuální vyčíslení dluhu.

Insolvenční návrh může vyjma advokátů a dalších osob zpracovávajících návrhy za úplatu i tzv. akreditované osoby, jejichž seznam je zveřejněn na webu https://sako.justice.cz. V Českých Budějovicích to pak je Jihočeská rozvojová o. p. s. a THEIA - krizové centrum o. p. s. Jejich kontakty naleznete na výše uvedeném webu.
 
Dobrý den, je možné požádat o insolvenci pokud pečuji o osobu blízkou a nejsem tudíž výdělečně činná? Syn pobírá plný invalidní důchod a příspěvek na péči. Děkuji
 
Dobrý den,

předpokladem pro povolení oddlužení po podání návrhu na povolení oddlužení je, že jste schopna uhradit alespoň 30 % pohledávek svých věřitelů.

Pro účely příjmů se započítávají Vaše příjmy, přičemž invalidní důchod syna je příjmem syna a nikoliv Váš, a k příspěvkům na péči se nepřihlíží nikdy, když se jedná o příjem, ze kterého zákon o sociálních službách zakazuje provádět jakékoliv zákonné srážky i jakékoliv srážky, se kterými by příjemce příspěvku dohodou souhlasil.
 
Dobrý den, podal jsem žádost o insolvenci, bylo to 8. března, doposud se mi soud neozval, na justici.cz nevisí také nic nového, poslední záznam je cca měsíc starý, soud se dosud nevyjádřil. I když jsem se tázal, dotaz pouze vyvěsil na mé stránce. Je to běžný postup / dlouhá doba trvání/?
A ještě dotaz ohledně výživného, které se mi exekučně strhává z mého platu, po mé žádosti o insolvenci mi moje účetní zamrazila do depozita výživné určené mé exmanželce na naše společné děti, exmanželka tudíž již třetí měsíc nedostává alimenty, jak k tomu přijdou děti? Postupuje tak účetní správně, i když nemám zatím insolvenci schválenou a pořád se s tím nic neděje? Díky
 
Dobrý den,

bohužel insolvenční soudy jsou stále lehce přetížené, tedy je možné, že Váš návrh zatím pouze čeká na vyřízení a zjištění Vašeho úpadku.
Dva a půl měsíce od podání návrhu ještě není nestandardní dobou. Pokud by však tento stav trval déle jak cca 4 měsíce, zavolejte na soud a nechte se přepojit na příslušnou kancelář (popř. některé soudy mají pro insolvenční úsek telefonní infocentrum – např. Krajský soud v Praze a Krajský soud v Ústí nad Labem).

Ohledně neprovádění srážek ze mzdy platí, že po zahájení insolvenčního řízení nelze dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního řízení nelze exekuci provést. To znamená, že mzdová účetní správně provádí srážky, ale deponuje je a nevyplácí je soudnímu exekutorovi.
Pokud výživné bylo ze mzdy strháváno na základě dohody mezi Vámi a zaměstnavatelem, k takové dohodě se od zahájení insolvenčního řízení nepřihlíží a pokud bylo výživné hrazeno tímto způsobem, mzdová účetní dále provádět srážky nemůže a výživné musíte hradit Vy sám.
 
Dobrý den. jsem v insolvenci již dva a půl roku a zakládal jsem to teď již s minulou manželkou a máme to na pět let, ona teď dluží za dva roky ČEZu skoro třicet tisíc a nemá to z čeho zaplatit vyměnila si telefonní číslo a vůbec nereaguje na upomínky od našeho insolvenčního správce, já od něj dostal obsílku s tímto vyrozuměním pokud to nezaplatí nejen že dluh poroste ale na víc nám hrozí ukončení insolvence. chci se zeptat zda-li by s tím šlo něco udělat, chtěl jsem to zaplatit za ní ale jak jsem již psal nejsme manželé a musel bych mít její plnou moc, rozešly jsme se ve zlém a ona nemá zájem to zaplatit. je z této situace nějaké východisko popřípadě že bych si to udělal na sebe? děkuji za odpověď. nashledanou Dušek
 
Dobrý den,

pokud jste rozhodnut dluh u ČEZu za bývalou manželku uhradit, k tomuto nepotřebujete plnou moc bývalé manželky.

Ohledně řešení Vaší situace nyní konzultuji možnosti s insolvenčními soudy a zjišťuji jejich názory, které nejsou jednotné a zákonná úprava Vaši situaci, kdy bývalá manželka nyní probíhající insolvenční řízení „bojkotuje“, nepamatuje. Jakmile budu mít jejich vyjádření, svou odpověď Vám doplním.