Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.827.917

Snížení splátek insolvence - za jak dlouho přijde nabytí právní moci dlužníkovi v oddlužení?

Odesláno: 
Otevřeno 504 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
od 10/2017 jsem v insolvenci. 21.3.2018 proběhl další soud ohledně mé žádosti o snížení splátek. Snížení mi bylo povoleno, ale doposud nenabylo právní moci, takže se mi zatím stále strhává vyšší částka.
Jak dlouho trvá, než rozhodnutí nabyde právní moci? Přijde mi to už jako dlouhá doba, když je už květen.
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.
 
Dobrý den,
pokud již soud vydal usnesení, kterým změnil usnesení o schválení splátkového kalendáře, toto usnesení se doručuje Vám, insolvenčnímu správci a všem věřitelům.
Proti usnesení může podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.
Doporučuji kontaktovat infocentrum příslušného soudu (u Krajského soudu v Praze je to aktuálně tel. č. 257 005 369) s žádostí o sdělení, zda již bylo usnesení doručeno všem a kdy nabude právní moci.
 
Dobrý den, v červenci 2018 mi skončila insolvence a má my být vyplacen zbytek ze zálohy kterou jsem platila u soudu. Má být vyplacena po právní moci usnesení, jak dlouho trvá? děkuji
 
Dobrý den,
proti usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek může podat do 15 dnů od doručení usnesení odvolání dlužník, insolvenční správce a členové věřitelského výboru (byl-li ustanoven), přičemž právní moci nabude usnesení uplynutím 15 dnů ode dne doručení usnesení poslednímu ze jmenovaných (pokud nikdo nepodá odvolání).
Pokud byl červenec 2018 posledním měsícem Vašeho oddlužení a soud již usnesení vydal, platí viz výše. Pokud soud dosud usnesení dosud nevydal, vyčkejte; soud jej vydá nejpozději ve lhůtě 1-2 měsíce od doručení Zprávy o splnění oddlužení insolvenčním správcem.